“U ovom trenutku je teško ocijeniti ekonomsku opravdanost odluke Elektroprivrede (EPCG) da kupi Željezaru, jer ne postoje podaci o tome na koji način će se ta imovina u budućnosti koristiti”, saopštio je ekonomski analitičar Mirza Mulešković.

U utorak je najavljeno da će kupoprodajni ugovor za željezaru između Tosyali grupe i EPCG biti potpisan 20. decembra u Nikšiću, a Mulešković je istakao da je otvoreno pitanje kako će buduća kćerka firma EPCG riješiti pitanje bivših zaposlenih u željezari i zaposliti ih na zakoniti način.

Mulešković smatra da su za najavljenu kupoprodaju u najvećoj mjeri zaslužni bivši radnici Željezare koji su mjesecima protestovali.

“EPCG nije u obavezi i ne može samo preuzeti radnike, već moraju da se raspišu konkursi kako bi ti radnici bili zaposleni, što im ne daje sigurnost i mogu samo da vjeruju na riječ da će menadžment nove kompanije zaposliti baš njih. Sa druge strane, to bi se kosilo sa nacionalnom legislativom, jer bi po pravilu državno preduzeće moralo da raspiše javni konkurs za zapošljavanje”, kazao je Mulešković Pobjedi.

U utorak je najavljeno da bi do 15. januara Turcima trebalo da bude isplaćena prva tranša od 15 miliona EUR, dok bi preostalih pet miliona trebalo da plate do 15. februara, te da će EPCG formirati ćerku kompaniju Željezara Solar Nikšić.

Mulešković je dodao da treba poštovati i sve preporuke Agencije za zaštitu konkurencije.

“Kupoprodajni ugovor za Željezaru između turske Tosjali grupe i EPCG se može potpisati isključivo nakon dobijanja saglasnosti ove agencije i dobijanja saglasnosti od EU, kako država ne bi ušla u problem. Jer ako se nešto ne bi uradilo prema njihovim pravilima, može doći do zastoja u pregovorima sa EU”, rekao je Mulešković i objasnio da fabrika neće moći da obavlja dosadašnje poslove.

Prema njegovim riječima, shodno mišljenju Agencije, zakonskoj regulativi i pravilima EU novo preduzeće ne bi smjelo da ima više nikakvog dodira sa čelikom. Treba da dođe do reorganizacije posla i promjene strukture proizvoda nove kompanije.

“Treba napraviti analizu neophodnih investicija i kad nova kompanija počinje raditi, jer u ovom trenutku preuzimanje tolikog broja zaposlenih će biti na teretu EPCG, što su dodatni troškovi. Sa druge strane, ukoliko sve nije spremno prilikom potpisivanja ugovora može da se uđe u problem opterećenja budžeta EPCG, jer ima veliki broj zaposlenih, a nema proizvodnju”, upozorio je Mulešković.

On je dodao da je rano govoriti o tome, jer nije imao uvid u biznis planove i nema nikakvu informaciju što će zapravo biti djelatnost nove kompanije, osim da će se baviti solarnom energijom.

“Teško je komentarisati i projektovati kako ta kompanija može raditi, jer nemam dovoljno informacija”, poručio je Mulešković.
Izvor: Mina