Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače da se do 15. juna prijave na javni poziv za podršku kroz IPARD program Evropske unije (EU).

Poziv, koji je objavljen danas, odnosi se na dodjelu sredstava podrške za Mjeru 1: Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava u okviru IPARD-a.

Predmet poziva su investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava i prihvatljivi troškovi u vezi sa nabavkom nove opreme i mehanizacije, osim investicija koje se odnose na podizanje zasada, izgradnju staklenika odnosno plastenika i izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata.

Finansijska podrška sastoji se od 75 odsto sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj EU – IPARD i 25 odsto nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta crnogorske Vlade.

Od ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava EU za Mjeru 1: Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava, maksimalno 20 odsto sredstava može biti opredijeljeno za investicije u nabavku traktora.

„Iznos raspoloživih sredstava za ovaj završni poziv za Mjeru 1: Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava, za period implementacije IPARD II programa 2014-2020, su ukupna raspoloživa sredstva u okviru IPARD II programa, odnosno 49,62 miliona EUR javne pomoći (EU + nacionalna), umanjena za sredstva koja su iskorišćena kroz prethodne pozive“, objasnili su iz Ministarstva.

Ukupna raspoloživa sredstva u trenutku objavljivanja petog javnog poziva u okviru Mjere 1, za sprovođenje ovog javnog poziva iznose 2,19 miliona EUR.

Sredstva podrške mogu se koristiti za proizvodnju poljoprivrednih i ribljih proizvoda propisanih uredbom iz sektora mlijeka (govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo), mesa (tip govedarstva, ovčarstva, svinjarstva i živinarstva), proizvodnje jaja, voća, povrća i ratarstva (uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje), vinogradarstva, maslinarstva, pčelarstva i ribarstva (marikulture i akvakulture).

Sredstva podrške za sprovođenje Mjere 1 mogu se dodijeliti za investicije čija ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od deset hiljada EUR do 500 hiljada EUR.

Sredstva podrške za sprovođenje Mjere 1 dodjeljuju se u visini do 60 odsto vrijednosti odobrenih prihvatljivih troškova, odnosno do 65 odsto za poljoprivredno gazdinstvo čiji nosilac u trenutku donošenja odluke o dodjeli podrške ima manje od 40 godina, odnosno u visini do 70 odsto vrijednosti odobrenih prihvatljivih troškova na poljoprivrednom gazdinstvu u planinskom području.

Dodatna sredstva podrške od deset odsto mogu se dodijeliti za dio odobrenih prihvatljivih troškova koji se odnosi na upravljanje, skladištenje stajnjaka i drugog otpada iz poljoprivredne proizvodnje.

Zahtjev za dodjelu sredstava podrške podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je sastavni dio javnog poziva i dostavlja isključivo u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom na adresu Ministarstva.

Javni poziv i prilozi su objavljeni na internet stranicama www.gov.me/mpsv i www.gov.me/ipard.