U Globalnom izvještaju Međunarodne organizacije rada zabilježeno je da je realni rast zarada u Crnoj Gori u proteklih pet godina isti, prenosi RTCG.

MOR je predstavila Globalni izvjestaj o zaradama za 2016 i 2017, u kome je navedeno da je oporavak ove oblasti u Crnoj Gori veoma spor.
Kada je riječ o novom Zakonu o radu, iz MOR su ukazali na nestandardno zapošljavanje i Ugovore na određeno.

“S novim tehnologijama razvijen je novi koncept na tržištu rada – nestandardno zapošljavanje. Sve više je onih koji rade od kuće korišćenjem interneta, aplikacija. Suština je da se tim radnicima obezbijede jednaka prava kao i zaposlenima koji imaju ugovore na neodređeno”, kazala je Marija Aleksinska iz MOR-a u Ženevi.

Od Vlade i socijalnih partnere se očekuje da primjene mjere za rješavanje neadekvatnih uslova za rad, promovišu bezbjedna i zdrava radna mjesta, jednakost i nediskriminaciju, kao i da se poboljša rad inspekcija.

Međunarodna organizacija rada obezbjedila je tehničku podršku za reformu radnog zakonodavstva u Crnoj Gori.

“Prvi izvještaj objavili smo 2008. godine kada je izbila finansijska kriza. Tada je zabilježen znatan pad zarada,a od 2010. počeo je oporavak, koji je posljednjih godina dosta spor. I u Crnoj Gori rast zarad je stagnirao u proteklih pet godina, zabilježen je i njihov pad. Ipak, 2015. zarade su rasle, tako da u Crnoj Gori imamo pozitivan trend”, izjavila je Mariko Ouchi, predstavnica MOR Budimpešta.