Monteput, državna firma nadležna za auto-puteve, produžila je rok za dostavljanje ponuda za dugoročni zakup državne imovine i izgradnju benzinske pumpe na odmorištu Gornje Mrke na auto-putu Bar-Boljare do 26. aprila.

Ova odluka uslijedila je nakon što je tenderska komisija donijela odluku na predlog jednog od potencijalnih ponuđača. Za pumpu na lijevoj strani trase Smokovac-Mateševo nije bilo produženja roka za dostavljanje ponuda, a rok je istekao 26. februara.

Monteput je raspisao tendere za izgradnju benzinskih pumpi na lijevoj i desnoj strani auto-puta u septembru prošle godine, ali nije bilo ponuda. Drugi tender je raspisan krajem decembra, a u njemu su zadržane iste minimalne cijene zakupa i promjene u uslovima poslovanja, kao što je zahtjev da potencijalni zakupac plaća jedan cent po prodatom litru goriva umjesto naknade od pet odsto ostvarenog prometa.

Ukupna površina koja se daje u zakup iznosi 6,67 hiljada metara kvadratnih i namijenjena je izgradnji benzinskih stanica i pratećih uslužnih djelatnosti. Prema javnom pozivu, ponuđači moraju ispuniti određene uslove, uključujući posjedovanje minimalno sedam objekata za prodaju naftnih derivata, pet godina neprekidnog iskustva u trgovini naftnim derivatima te finansijsku sposobnost i novac potreban za realizaciju projekta. Detaljni prostorni plan auto-puta Bar-Boljare predviđa izgradnju benzinskih pumpi kao objekata maksimalne spratnosti P+1, s pratećim sadržajima poput javne česme, javnog mokrog čvora, prodavnice rezervnih dijelova, informativno-turističkog punkta i kafea.

Izvor:MINA