Montefarm

Neizmirene obaveze prema dobavljačima, na kraju prošle godine bile su za više od 12 miliona eura manje u odnosu na kraj 2021. i predstavljaju višegodišnji dug za potrošene ljekove i medicinska sredstva za potrebe građana Crne Gore, saopšteno je iz Montefarma.

Iz Montefarma su reagovali na izjavu poslanika Socijaldemokratske partije Adnana Strikovića, koji je pozvao nadležne da provjere da li u postupcima menadžmenta te zdravstvene ustanove ima elemenata nesavjesnog poslovanja, zloupotrebe službenog položaja i mobinga prema zaposlenim.

Iz te zdravstvene ustanove podsjetili su da Montefarm ljekove i medicinska sredstva nabavlja za potrebe sektora javnog zdravstva, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, u ime države.

U reagovanju se kaže da su neizmirene obaveze od 26.086.000 EUR na kraju prošle godine, koje nijesu dug Montefarma, smanjene su za 12.244.000 EUR u odnosu na kraj 2021. i predstavljaju višegodišnji dug za utrošene ljekove i medicinska sredstva za potrebe građana.

Navodi se da se dug nagomilao jer se očigledno uplate na relaciji Ministarstvo finansija – Montefarm nijesu u prethodnim godinama redovno izvršavale, a ne u 2021. i prošloj godini.

Montefarm, kako su rekli iz te zdravstvene ustanove, nije direktan uvoznik ljekova niti pregovara sa proizvođačima, već javnim pozivima za nadmetanje putem platforme CEJN-a pokreće procedure nabavke na koje se svi dobavljači javljaju.

Trenutne povremene nestašice, iako su uplate od Fonda za zdravstveno osiguranje redovne za plaćanje prispjelih faktura, u zadnjim mjesecima uslovljene su globalnim problemima u snabdijevanju.

Kako su naveli, podaci nedavno sprovedenog istraživanja o snabdjevenosti grupe reprezantativnih apoteka u 29 evropskih zemalja Evropske unije govore da je četvrtina zemalja prijavila nedostatak više od 600 vrsta ljekova, a 20 odsto prijavilo je nedostatak 200 do 300 vrsta ljekova.

Iz Montefarma su kazali da je tri četvrtine zemalja saopštilo da su nestašice bile veće ove zime nego što je to bio slučaj prije godinu.

Kako su rekli, kada je u pitanju obnovljeni vozni park, vozila su nabavljena nakon analize isplativosti i troškova održavanja, gdje su utvrđeni enormni finansijski izdaci.

Iz Montefarma su dodali da je, nakon odobrenja Odbora direktora te zdravstvene ustanove, izvršena nabavka vozila iz sopstvenih sredstava, postupkom koji je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Iz Montefarma su rekli da se prije obnove starost automobila kretala između 12 i 20 godina.

Oni su kazali da je nakon izvođenja finansijskih rezultata poslovanja apoteka u prethodnom periodu utvrđeno da je 16 odsto njih poslovalo pozitivno, a 84 odsto negativno.

Tako je u posljednje četiri godine apoteka Morača u Podgorici poslovala negativno u iznosu od -256.955 EUR, navodi se u reagovanju.

Iz Montefarma su dodali da promet zavisi od lokacije, blizine apoteka koje su u privatnom vlasništvu, i da imaju obavezu da građanima pruže farmaceutsku uslugu, kako u gradskim, tako i ruralnim sredinama.

Oni su rekli da ipak posluju pozitivno, zahvaljujući procentu od 16 odsto apoteka koje su nosioci dobiti ustanove i nadoknađuju minus preostalih apoteka.

Iz Montefarma su kazali da je iz tog razloga bilo neophodno bilo izvršiti reorganizaciju farmaceutskog kadra u apotekama, a sve u cilju poboljšanja farmaceutske usluge koju pružaju građanima i na kraju povećanja dobiti koja je evidentna.

Prema njihovim riječima, premještanje kadra i promjena upravnika apoteka bila je opravdana naročito zbog činjenice da je većina njih rukovodila apotekama od deset do 30 godina u kontinuitetu, poslujući negativno iz godine u godinu.

Iz Montefarma su poručili da su svi disciplinski postupci sprovedeni u skladu sa odredbama Zakona o radu i Granskog kolektivnog ugorova za zdravstvenu djelatost u kom su kvalifikovane lakše i teže povrede radnih obaveza.

Kako su rekli, od ukupnog broja postupaka utvrđivanja odgovornosti za povredu radne obaveze, 62 zaposlena su nesavjesno, neblagovremeno i nemarno vršili radne obaveze na način što su konstatovani propusti u vršenju poslova radnog mjesta.

Iz Montefarma su rekli da su se povrede radnih obaveza ogledale i u davanju netačnih podataka, nenošenja sredstava lične zaštite na radu, kao i nedoličnog, uvredljivog ponašanja prema zaposlenima i iskazivanja netrpeljivosti.