monstat logomonstat logo

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u aprilu je, prema podacima Monstata, iznosila 786 EUR i bila je 0,6 odsto veća u odnosu na mart.

Prosječna neto zarada u aprilu je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, porasla 11,2 odsto.

Prosječna bruto zarada u aprilu je iznosila 978 EUR.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u aprilu u odnosu na mart zabilježile rast od 0,2 odsto, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,4 odsto”, navodi se u saopštenju.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u aprilu su u odnosu na mart porasle u sektorima umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti pet odsto, snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 2,1 odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 1,8 odsto, trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala 1,7 odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo i stručne, naučne i tehničke djelatnosti po 1,6 odsto.

Rast je zabilježen i u sektorima administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1,5 odsto, vađenje ruda i kamena 1,4 odsto, državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje jedan odsto, građevinarstvo i saobraćaj i skladištenje po 0,6 odsto, prerađivačka industrija i usluge smještaja i ishrane po 0,3 odsto i obrazovanje 0,2 odsto.

Pad neto zarade u aprilu je, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen u sektorima poslovanje nekretninama 5,6 odsto, informisanje i komunikacije 3,1 odsto, ostale uslužne djelatnosti 2,7 odsto, finansijske i djelatnosti osiguranja 0,5 odsto, snabdjevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 0,1 odsto.