drva

Proizvodnja primarne energije ogrijevnog drveta, drvnog ostatka i sječke u Crnoj Gori u prošloj godini iznosila je 777,4 hiljade metara kubnih, pokazuju podaci Monstata. Proizvodnja peleta je, kako je saopšteno, iznosila 86,99 hiljada tona.

„Finalna potrošnja ogrijevnog drveta u sektoru domaćinstava iznosila je 539,34 hiljade metara kubnih, u sektoru industrije 40,55 hiljada kubika i ostalim sektorima 21,31 hiljada kubika“, navodi se u saopštenju.

Izvještaj Monstata koji se odnosi na bilans drvnih goriva sadrži godišnje podatke o proizvodnji, uvozu, izvozu, transformaciji, utrošku i raspodjeli drvnih goriva u Crnoj Gori u prošloj godini. Ogrijevno drvo, kako je objašnjeno iz Monstata, je drvo koje se upotrebljava neposredno za ogrijev ili za proizvodnju drvenog uglja. Drvni pelet je gorivo dobijeno sabijanjem drvne mase prethodno usitnjene do nivoa drvnog brašna. Polaznu sirovinu najčešće predstavljaju krupni i sitni ostaci koji nastaju u mehaničkoj obradi drveta. Drvni briket je drvno biogorivo prizmatične ili cilindrične forme dobijeno sabijanjem usitnjenog materijala u odgovarajućim presama.

 

Izvor: Mina biznis