monstat

Prema podacima Monstata, broj poslovnih subjekata u Crnoj Gori je prošle godine iznosio 37,26 hiljada, što je 7,3 posto više u odnosu na 2019. godinu.

 

“Najveći broj aktivnih poslovnih subjekata u prošloj godini je u Podgorici 13,42 hiljade, što predstavlja 36,2 odsto od ukupnog broja. Najmanji je u Petnjici 30, odnosno 0,1 odsto od ukupnog broja”, navodi se u saopštenju.
Statističari su naveli da je najveći rast broja aktivnih poslovnih subjekata zabilježen u Podgorici, sa 12,57 hiljada u 2019. na 13,42 hiljade u prošloj godini.
“Najmanji rast aktivnih poslovnih subjekata zabilježen je u Plužinama sa 31 u 2019. na 32 u prošloj godini”, navodi se u saopštenju.
Najveći broj aktivnih poslovnih subjekata u prošloj godini je u sektoru trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala 11,14 hiljada, što predstavlja 29,9 odsto od ukupnog broja.
Shodno Zakonu o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike u sektorima djelatnost domaćinstava kao poslodavca i djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela podaci nijesu prikazani zbog indirektne prepoznatljivosti preduzeća.

Izvor: Mina