Broj zaposlenih u Crnoj Gori u prvom ovogodišnjem kvartalu je, prema preliminarnim podacima Monstata, bio 0,5 odsto manji nego u prethodnom, dok je u poređenju sa istim periodom prošle godine porastao 0,8 odsto.

Aktivnog stanovništva bilo je 283,2 hiljade od kojih je 237 hiljada ili 83,7 odsto zaposlenih i 46,2 hiljade ili 16,3 odsto nezaposlenih.

Broj nezaposlenih je u odnosu na prethodni kvartal povećan 2,7 odsto, a u odnosu na isti kvartal prošle godine 11,3 odsto.

“Neaktivno je bilo 216,9 hiljada, što je 0,1 odsto više nego u odnosu na prethodni kvartal, a u odnosu na isti kvartal prošle godine bilježi pad od 3,4 odsto”, navodi se u saopštenju.

Prema podacima iz Mosntatove Ankete o radnoj snazi, stopa aktivnosti za prvi kvartal je 56,6 odsto, stopa zaposlenosti 47,4 odsto, nezaposlenosti 16,3 odsto i neaktivnosti 43,4 odsto.

Iz Monstata su objasnili da su u pitanju preliminarni podaci, usljed uvođenja privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa i zbog onemogućenog pristupa domaćinstvima.

Konačni podaci će biti blagovremeno objavljeni.