Agron Ibrahimi i dr Kristian H. Kaelin

Državni sekretar u Ministarstvu finansija i predsjednik Odbora direktora Agencije za investicije Crne Gore Agron Ibrahimi danas se sastao sa predsjednikom Odbora direktora kompanije Henley & Partners, Kristianom H. Kaelinom, sa kojim je razgovarao o efektima Programa ekonomskog državljanstva na crnogorsku ekonomiju i finansije.

Nakon sastanka u saopštenju koje je dao Agron Ibrahimi, navodi se da je u toku analiza učinka Programa ekonomskog državljanstva.
„Cilj Vlade je da djeluje u pravcu ubrzanog ekonomskog razvoja države i boljeg pozicioniranja Crne Gore na investicionoj i turističkoj mapi“, istakao je Ibrahimi.
Pored ovoga naveo je i da će Vlada donijeti odluku u korist ekonomskog prosperiteta.
„U Ministarstvu finansija sagledavaju se fiskalni efekti, a konačna Vladina odluka biće u interesu ekonomskog prosperiteta Crne Gore i u skladu sa evropskim politikama i preporukama Evropske komisije“, kazao je Ibrahimi.
Tokom sastanka sa gospodinom Ibrahimi, Kristianom H. Kaelinom je istakao da Crna Gora može postići ovakvim Programom veće povoljnosti ukoliko nastavi da sprovodi ovaj Program, ističući da je on čini vidljivijom i dostupnijom međunarodnim preduzetnicima i investitorima kojima je u današnje vrijeme mobilnost neophodna.na ukupan ekonomski razvoj, bez, kako navodi, negativnih efekata po državu.
Pored ovoga, Kaelin je istakao da Crna Gora nije jedina država koja koristi ovaj program, naveo je i da je Malta uključila u primjenu ovoj program.
Dr Kaelin predočio je prednosti koje Crna Gora može ostvariti nastavkom sprovođenja ovog Programa, ističući da je on čini vidljivijom i dostupnijom međunarodnim preduzetnicima i investitorima kojima je u današnje vrijeme mobilnost neophodna, navodi se na društvenim mrežama Ministarstva.
Kaelin je predočio prednosti koje Crna Gora može ostvariti nastavkom sprovođenja ovog Programa, ističući da je on čini vidljivijom i dostupnijom međunarodnim preduzetnicima i investitorima kojima je u današnje vrijeme mobilnost neophodna, pozitivno se odražavajući na ukupan ekonomski razvoj, bez, kako je ocijenio, negativnih efekata po državu.
Kaelin podsjetio je da brojne evropske države koriste identične ili slične programe, da postoji interesovanje zemalja regiona za uvođenje, kao i da je, najskorije, Malta uspješno inovirala primjenu svog programa.
Kaelin je naveo da ekonomski razvoj Crne Gore prati već 15 godina i da crnogorski program državljanstva putem ulaganja bilježi značajne uspjehe u ovoj oblasti, te da mu je vrlo drago što svjedoči tome.
Program u Crnoj Gori privlači pravi tip aplikanata, to jest uspješne investitore i preduzetnike koji su potrebni državnom napretku i koji doprinose ekonomiji, ulažu u Crnu Goru i omogućavaju otvaranje novih radnih mjesta, zaključeno je na sastanku.