Modul Medijska pismenost

Na Filološkom fakultetu je, tokom ljetnjeg semestra, počela realizacija modula Medijska pismenost, čije su autorke doc. dr Dušanka Popović i doc. dr Marijana Cerović, u okviru projekta Pripremanje budućih nastavnika u zemljama Zapadnog Balkana iz oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava. Nosilac projekta je Evropski Vergelend centar, finansijer Ministarstvo vanjskih poslova Norveške, a partner u realizaciji Univerzitet Crne Gore (Filološki fakultet i Filozofski fakultet) i Zavod za školstvo.

Modul pohađa 20 studenata, sedam sa Studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, tri sa Studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti i 10 sa Studijskog programa engleski jezik i književnost. Cilj realizacije ovog modula jeste provjera njegove efikasnosti u pripremi studenata za razumijevanje demokratskog građanstva kroz upoznavanje referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu utvrđenih od strane Savjeta Evrope i sagledavanje značaja medijske pismenosti za ostvarivanje ljudskih prava i uključivanje u život zajednice čiji smo dio.
Tokom predavanja razmatraju se četiri ključne dimenzije medijske pimenosti: 1) tehnička sposobnost tj. rukovanje i pristup medijima, njihovo ispravno korišćenje i poznavanje njihovih kreativnih mogućnosti; 2) kulturološki i etički aspekt medija, njihovo socijalno djelovanje i medijska politika; 3) kognitivna medijska sposobnost tj. razumijevanje, kritička analiza, tumačenje i vrednovanje medijskih sadržaja i 4) sposobnost njihove kreacije. Proučava se priroda različitih medija s posebnim osvrtom na digitalne medije i brzinu prenosa informacija u savremenom dobu, razmatra način kreiranja i prenošenja medijskih poruka kao posebne vrste konstrukta, te specifičnosti konstrukcije i dekonstrukcije njihovih značenja.
Osim što student – budući nastavnik treba da bude medijski kompetentan, on mora da promišlja o primjeni ovih znanja u nastavi, što znači da: poučava o medijima, primjenjuje medije u nastavi, osposobi učenike da čitaju medijske tekstove, proizvodi medijske sadržaje i radi praktično s učenicima u području medijske kulture. Časove sa sadržajima medijske pismenosti studenti će realizovati u školi ukoliko u uslovima pandemije to bude moguće.
U projektu, osim UCG-a, učestvuje Univerzitet za obrazovanje nastavnika iz Ciriha, kao i 12 univerziteta/fakulteta iz pet balkanskih zemalja (Srbija, Sjeverna Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo).