Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti u saradnji sa Upravom policije – grupa za suzbijanje droga, održala je tribinu u prostorijama MZ Župa za oko 20 učenika O.Š. Dušan Bojović Župa.

Cilj ovog predavanja je bio da se učenicima predstave sve opasnosti koje nose sa sobom narkotici i njihova potencijalna upotreba. Učenici su mogli da čuju više informacija o posljedicama konzumiranja i promjenama koje mogu dovesti mladu osobu do toga da drastično izmjeni i uništi svoj život.

Na ovaj način organizatori su pokušali da skrenu pažnju mladima da budu upućeni da razviju vještine otpora prema svim oblicima droga.

Osim učenika tribini su prisustvovali direktor škole, nastavnici kao i predstavnici mjesne zajednice Župa.

Na kraju je izražena želja za dalju saradnju i djelovanje na ovu temu, a sve u cilju postizanja što boljih rezultata u prevenciji upotrebe narkotika kada je mlada populacija u pitanju.