Mladi preduzetnici u Crnoj Gori pripadaju ranjivoj kategoriji i bore se na malom tržištu, zbog čega je neophodno razviti sistem međusobne podrške i pružiti pozitivan primjer onima koji tek razmišljaju da pokrenu saopstveni posao, ocijenio je Uroš Bulatović, osnivač i predsjednik Unije mladih preduzetnika (UPCG), prenosi CdM.

On smatra da su mladi u Crnoj Gori veoma kreativni, ali ne i dovoljno samouvjereni da realizuju svoje ideje. U tome će im, kako ističe, pokušati da pomogne UPCG, nedavno osnovana organizacija koja se bavi promocijom preduzetništva.

“Možda je problem u strahu od neuspjeha, ali on je sastavni dio uspjeha. Kako su mladi veliki, neiskorišten resurs, po pitanju preduzetništva, naš zadatak je da ih motivišemo, informišemo, uključimo u projekte i napravimo tijelo koje će moći da im pomogne na praktičnom nivou”, kazao je Bulatović.

Nedovoljna umreženost mladih preduzetnika, koju su Bulatović i njegovi prijatelji uvidjeli pišući prvi preduzetnički blog “A što ne bi mogli?”, bila je jedan od glavnih razloga za osnivanje UPCG. Oni su, kako ukazuje, tada shvatili da bi konstatno pisanje i diskutovanje na temu preduzetništva pomoglo mladima da se fokusiraju na traženje i realizovanje sopstvene ideje.

“Stvaranje mreže u okviru koje mladi preduzetnici pomažu jedni drugima, ostvaruju saradnju i učestvuju u projektima na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou su jedni od ciljeva naše organizacije. Članovi Unije podstiču se da jedni drugima izlaze u susret, a da zajedno učestvuju u podršci budućim mladim preduzetnicima. Na početku je podrška veoma bitna i potrebno je nalaziti se u okruženju istomišljenika i pozitivno preduzimljivih ljudi, kako ne bi gubili motivaciju i kako bi uvijek pronalazili rješenja, a ne izgovore”, istakao je Bulatović, dodajući da će osim besplatne promocije, Unija preduzetnicima obezbijediti niže cijene za usluge računovodstva, marketinga, pravne i konsalting usluge.

Prema njegovim riječima, na sajtu Unije biće objedinjene sve korisne informacije potrebne mladim preduzetnicima za osnaživanje biznisa, nadogradnju znanja i vještina, kao i informacije o konkursima, kreditima i projektima koji stimulišu preduzetništvo.

“Takođe, svi koji imaju ideju ili neki resurs, ali nijesu sigurni kako da nađu partnera, finansije ili prostor za osnivanje biznisa moći će da koriste naš sajt i opciju “pronađi biznis partnera” kako bi ostvarili ideje”, istakao je Bulatović.

Kako je zaključio, razvijanjem organizacije, koja trenutno broji oko 50 članova, preduzetnici će moći da koriste sve resurse UPCG prilikom osnivanja i održavanja biznisa.

Na pitanje koji su najveći problemi sa kojima se suočavaju mladi preduzetnici prilikom pokretanja posla u Crnoj Gori, Bulatović je rekao da će se tom temom ozbiljno baviti kako bi došli do što korisnijih podataka.

“Kada organizacija bude uključila veći broj preduzetnika radićemo na tome da detektujemo probleme mladih preduzetnika, a onda ćemo raditi na rješavanju. Problema će uvijek biti. Naš zadatak nikada neće biti da stvorimo idealne uslove, niti je to moguće. Naš zadatak je da ne dozvolimo izgovorima da nas sprečavaju da ostvarimo naš potencijal i da ne iskoristimo mogućnosti koje nam se pružaju. Na kraju, naš zadatak je i da stvorimo nove mogućnosti”, naveo je Bulatović.