NVO Centar za afirmaciju i razvoj mladih sprovela je istraživanje o stavovima mladih o Kovidu 19 i trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Crnoj Gori. Istraživanje je pokazalo da 52,8 odsto ispitanika smatra da je Kovid-19 opasan virus, a 58 odsto njih je reklo da poštuju mjere NKT-a u cilju sprečavanja širenja zaraze.

Kako ističu iz ove NVO, ispitivanje je sprovedeno onlajn i obuhvaćeno je 1086 ispitanika.
Među njima 8,4 odsto smatra da je virus izmišljen.
“Od 1086 ispitanika, svega 5,9 % je od početka epidemije bilo zaraženo korona virusom. Kada su u pitanju kontakti sa osobom koja je bila zaražena, 52.1 % nijesu bili u kontaktu sa tim osobama, 31,5 % jesu, a 16,4 % ne znaju da li su bili u kontaktu. Velika većina mladih je kazala da se osjeća odgovorno za zdravlje starije populacije (81,5), ali je i 58,7 % reklo da se ne plaše korona virusa i obolijevanja od njega. Kada je u pitanju poštovanje mjera (distanca, maske, dezinfekcija), većina ispitanika je rekla da uglavnom poštuju propisane mjere (58%), 29,4% da uvijek poštuju mjere, a ostali da ih uglavnom ili uopšte ne poštuju”, navodi se u istraživanju Centra za afirmaciju i razvoj mladih.
Kako dodaju, ispitanici smatraju da su dva mjesta gdje se najlakše zaraziti kafić (44,4%) i škola, odnosno fakultet (33,9%). Takođe, velika većina mladih (82,2%) smatra da građani Crne Gore nijesu dovoljno osviješćeni o ozbiljnosti epidemiološke situacije u zemlji.
“Kada je u pitanju vakcina protiv korona virusa, 52,1% mladih ima predrasude u vezi vakcine, i približno toliko (55,2%) se neće vakcinisati kada (ako) vakcina bude dostupna”, navodi se u saopštenju.
Na kraju, 62,9 % mladih smatra da će se svijet nakon pandemije korona virusa promijeniti na gore zbog velikih ekonomskih posljedica koje će još više podijeliti svijet, a 28,3% da će se promijeniti na bolje, jer će nas ova pandemija ujediniti i osvijestiti o prednostima međusobne pomoći.
Kako dodaju u NVO dobijeni podaci predstavljaju osnovno polazište za kampanju “Zajedno protiv COVIDA“ koja ima za cilj podizanje svijesti mladih ljudi u cilju prevencije širenja zaraze.
“Istraživanje se, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, vršilo isključivo elektronskim putem. U njemu su učestvovali mladi između 15 i 30 godina sa teritorije Crne Gore. Anketa se sastojala od 17 pitanja. Uskoro će istraživanje stručno analizirati i sociolozi Centra”, navodi se u saopštenju NVO.