Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), povodom 28. aprila, Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu, izražava zabrinutost zbog činjenice da veliki broj poslodavaca nije upoznat s mjerama i aktivnostima profesionalne rehabilitacije koje imaju za cilj stvaranje uslova za adekvatnije radno okruženje i olakšavanje procesa rada svake osobe s invaliditetom te stvaranje uslova za bezbjednost i zaštitu na radu i u toku radnog procesa bez obzira na vrstu i stepen invalidnosti, i to kroz uklanjanje i/li minimalizovanje prepreka i prilagođavanje radnog okruženja (radnih prostorija) i obezbjeđivanje pristupačnog radnog mjesta (radni proces, materijal, oprema i alati za rad i drugo).

 

“Iako zakonski okvir načelno garantuje posebnu zaštitu na radu zaposlenih osoba s invaliditetom (OSI), država mora definisati ciljeve, mjere i aktivnosti koje će dovesti do upoznavanja i osnaživanja osoba s invaliditetom za aktivno zalaganje za adekvatne uslove rada koji uključuju pristupačnost radnog mjesta i okruženja i procesa rada, adekvatan odnos s poslodavcem i kolegama, kao i bezbjedne uslove rada i radno okruženje, odnosno alate i sredstva za rad”, naveli su UMHCG.

 

U Crnoj Gori su, navode oni, i dalje nepristupačna brojna radna mjesta i okruženje, neprilagođeni procesi i uslovi rada, i stoga je neophodno zakonski garantovati propisivanje i primjenu razumnih adaptacija na radnom mjestu.

 

Više informacija možete naći na [link](https://www.disabilityinfo.me/resurni-kutak/aktuelnosti/item/1533-umhcg-mjere-profesionalne-rehabilitacije-i-zastite-i-zdravlja-na-radu-su-neodvojivi-segmenti-adekvatnih-uslova-za-rad-osi)– u.