Ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratko Mitrović predložio je zatvaranje deponije Mislov do, prilikom današnje posjete Nikšiću, gdje je razgovarao sa predsjednicima Opštine i Skupštine Opštine Nikšić, Markom Kovačevićem i Nemanjom Vukovićem.
„Kao jedno od rješenja predložio sam hitno pronalaženje nove lokacije za odlaganje otpada, privremene, na kojoj bi se kasnije izgradio i reciklažni centar za nekoliko crnogorskih opština, a zatvaranje ove deponije. Dali smo rok od dvije nedjelje da stručna ekipa iz MEPG, u koordinaciji sa predstavnicima Opštine, odradi višekriterijumsku analizu za izbor optimalne lokacije nove deponije”, saopštio je Mitrović.
Ovo je prva posjeta deponiji Mislov do otkako je u nezakonitom statusu, od strane jednog ministra u čijoj je nadležnosti zaštita životne sredine.
“Deponija „Mislov do“ formirana je 2003. godine kao privremena deponija, a rok za njeno korišćenje istekao je u maju 2008. godine. Na toj lokaciji godinama unazad dolazi do aktivriranja požara koje prouzrokuju deponijski gasovi”, saopšteno je iz Ministarstva.
Kovačević je izjavio da je predlog ministra Mitrovića prihvatljiv i da će se u što kraćem roku krenuti u sprovođenje ideje o pronalasku lokacije za odlaganje otpada, u skladu sa zakonom, koja bi kasnije mogla poslužiti za reciklažni centar. Saopštio je da je nova lokalna vlast, za razliku od prethodne, već riješila problem požara na deponiji nasipanjem zemlje.
Vuković je zahvalio ministru što je došao u Nikšić i zajedno sa čelnicima Opštine obišao deponiju, da vidi sa kakvim se problemom suočava grad.
Saopštio je da sa zadovoljstvom pozdravlja predloge koji be doprinijeli pronalasku dugoročnog, održivog rješenja upravljanja otpadom na teritoriji Opštine Nikšić.
Sljedeće nedjelje je planiran sastanak svih predsjednika opština koji su obuhvaćeni ovim predlogom o formiranju reciklažnog centra, na lokaciji na kojoj studija pokaže da je optimalno rješenje, sa najmanjim operativnim troškovima..