Miraš Radović

Kandidat za novog predsjednika Vrhovnog suda Miraš Radović nije dobio potrebnu većinu glasova na današnjoj sjednici Sudskog savjeta zbog čega nije izabran da zamijeni dugogodišnju predsjednicu Vesnu Medenicu, saznaju “Vijesti”.

Prilikom glasanja pet članova Sudskog savjeta je bilo protiv toga da Radović preuzme ključnu poziciju u pravosuđu, dok je troje glasalo za bivšeg ministra pravde i aktuelnog sudiju Vrhovnog suda.
Kako kandidat Proširene sjednice Vrhovnog suda nije bio ukusu i većine članova Sudskog savjeta to će značiti da se mora raspisati novi javni konkurs za popunjavanje najvažnije pozicije u sudskoj grani vlasti.
Na ponovljeni konkurs Sudskog savjeta 19. februara ove godine javila su se tri kandidata – pored Radovića kadidature su dostavili sudija Suda za prekršaje u Podgorici Rajko Radulović i sutkinja Apelacionog suda Milenka Žižić.
Sudski savjet je iz trke zbog nepotpune dokumentacije izbacio Radulovića, tako da su Radović i Žižićeva bili na razgovor pred Proširenom sjednicom Vrhovnog suda, gdje je Radović dobio prednost.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je krajem prošle godine dala ostavku na tu poziciju.
Prvi oglas raspisan je 11. januara, ali tada nije bilo zainteresovanih kandidata, zbog čega je Sudski savjet do izbora novog predsjednika Vrhovnog suda imenovao sutkinju Vrhovnog suda Stanku Vučinić za vršiteljku dužnosti predsjednice tog suda.
Izvor: Vijesti