Ministarstvo sporta Crne Gore objavilo je konkurs za sufinansiranje programa sportskih subjekata u 2017. godini, prenosi agencija MINA.

Pravo učešća imaju sportski subjekti koji su u skladu sa Zakonom o sportu registrovani za obavljanje sportske djelatnosti u Registru sportskih organizacija.

Prema konkursu, neophodno je dostaviti popunjeni obrazac za prijavu, program aktivnosti za ovu godinu, Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija, izvještaj o realizaciji programa iz prethodne godine, dokaz iz Uprave za isnpekcijske poslove da protiv subjekta nije pokrenut postupak privremene zabrane obavljanje spostske djelatnosti.

Potrebno je dostaviti potvrdu o likvidnosti sportskog subjekta, dokaz iz Poreske uprave da nema neizmirenih obaveza i izjavu ovlašćenog lica u sportskom subjketu o istinitosti podataka navedenih u prijavi.

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši raspodjela sredstava su sportovi koji su posebnim aktom utvrđeni kao prioritetni, doprinos programa u ostvarivanju javnog interesa, sportovi na programu Olimipijskih i Paraolimpijskih igara, sportovi prepoznati od Međunarodnog olimpijskog komitete, a nijesu na programu Oi i POI.

„Masovnost sportskog subjekta, učešće na domaćim i inostranim takmičenjima, ostvareni rezultati u prehodnoj godini, zastupljenost trenera i stručnjaka osposbljenih za rad u sportu i drugi izvori finansiranja sportskih subjekata“.

Saopšteno je da će se kod programa sportskih subjekata posebno cijeniti učešće na prestižnim međunarodnim takmičenjima u organizaciji zvaničnih federacija određenog sporta i masovnost djece u sportskoj organizaciji.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana.