lgbt

Osobama istog pola koje sklope životno partnerstvo garantovana su sva prava predviđena Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog pola, a usaglašavanjem ostalih zakona sa tim aktom biće olakšana njegova primjena – rečeno je Pobjedi iz Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola počeo je da se primjenjuje prekjuče, do kada je bio rok da državni organi sa tim aktom usklade ostale zakone i podzakonska akta, što nijesu učinili – ostalo im je još 26, kako je rečeno iz NVO Kvir Montenegro. Nijesu još spremni ni matičari pred kojima bi osobe istog pola mogle da razmijene burme, odnosno nijesu izrađeni registri…
Upitani koliko zakona treba da se uskladi, iz Ministarstva kažu da ,,u ovom trenutku ne bi željeli da licitiraju tačnim brojem zakona i podzakonskih akata koje treba uskladiti sa Zakonom o životnom
partnerstvu osoba istog pola, poučeni pravnom maksimom da život uvijek ide ispred prava“.
– Shodno tome, bićemo fokusirani na promjene svih potrebnih zakona kako bismo obezbijedili olakšanu primjenu predmetnog zakona vodeći pri tome računa da mogućim izmjenama zakona i podzakonskih akata ne upadnemo u takozvanu prenormiranost, u dogovoru sa partnerskim nevladinim organizacijama koji se bave zaštitom prava i sloboda LGBTI zajednice a sa kojima imamo dugogodišnju kvalitetnu saradnju – navode oni.
Izmjene u zakonima se, kako dodaju, kreću od uvođenja novih pravnih instituta kao što su matični registar životnog partnerstva lica istog pola (u Zakonu o matičnim registrima) do dodavanja životnih partnera u situacijama koje tretiraju zakoni koje treba uskladiti.
Odgovarajući na pitanje zašto na vrijeme nijesu usklađeni Zakoni, kažu da treba imati u vidu da je u prethodnih šest mjeseci došlo do značajne institucionalne reorganizacije javne uprave u Crnoj Gori, što je rezultiralo sveobuhvatnim promjenama u strukturi, organizaciji i nadležnostima pojedinačnih ministarstava koja pripremaju normativna akta.
– Situacija je bila dodatno usložena izuzetno nepovoljnom epidemiološkom situacijom u Crnoj Gori, koja je dodatno uslovila usporavanje sprovođenja reformskih aktivnosti, uključujući i aktivnosti na usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola. Takođe treba uvažiti i složenost političke situacije koja je trenutno aktuelna – naveli su iz Ministarstva.
NVO Kvir Montenegro kritikuje državne organe zbog neažurnosti, poručujući da će zbog toga da ispašta ova populacija – neće u praksi moći da ostvari određena prava.
– Ako govorimo o ostvarivanju prava bez tih izmjena, to u praksi znači svakodnevne probleme koje će LGBT osobe da imaju zbog nestandardizovanog tumačenja zakona, što će tim ljudima da otežava život. U najčešćem broju slučajeva, ukoliko to nije uređeno onako kako treba, ako povezani zakoni nijesu izmijenjeni, to znači da se takve stvari uglavnom, nažalost, rješavaju pred sudom. To je razlog zbog kojeg su i dopune povezanih zakona i bile predviđene tokom samog usvajanja ovog zakona. Hrvatska je imala slučaj koji je, čak, završio pred Evropskim sudom za ljudska prava – rekao je Danijel Kalezić iz ove NVO.
A predsjednica Upravnog odbora LGBT Forum Progres Bojana Jokić smatra da iako ovaj Zakon suštinski nije lex specialis, način na koji se njime uvodi jedna potpuno nova pravna kategorija i uređuje do sada nepostojeća pravna oblast – životno partnerstvo – ga čini posebnim propisom.
– A znamo da u slučaju sukoba posebnog i opšteg propisa, posebni propis ima prvenstvo primjene u odnosu na opšti, jer je njegovo polje primjene uže postavljeno – saopštila je ona, dodajući da će svaka
povreda prava imati i svoj epilog pred nadležnim pravosudnim organima i u tom smislu kazala je da su na raspolaganju svim istopolnim partnerima.
Ovim Zakonom omogućeno je da ova zajednica ima aposlutno ista prava kao i heteroseksualni parovi, sem prava na usvajanje djece. Od prekjuče ova zajednica može da se prijavljuje za sklapanje ovih partnerstava.
Izvor: Pobjeda