Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavilo je više javnih poziva za podršku investicijama u primarnoj biljnoj proizvodnji za ovu godinu.

Javni pozivi su objavljeni za više komponenti i to vinogradarstvo, voćarstvo, maslinarstvo, povrtarsku proizvodnju i ljekovito i aromatično bilje.

Prihvatljive investicije za podršku u vinogradarstvu su nabavka sadnog materijala loznih kalemova, potporne konstrukcije za uzgoj, protivgradne mreže sa pratećom konstrukcijom, sistema za navodnjavanje i mreža za zaštitu od ptica.

Kada je u pitanju voćarstvo, prihvatljive investicije odnose se na nabavku sertifikovanog sadnog materijala, potpornih stubova za špalirni uzgoj, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, mreža za zaštitu od ptica, agrofolije, tunela za uzgoj jagoda i folija za zaštitu od kiše sa pratećom konstrukcijom u cilju sprječavanja pucanja plodova.

U oblasti maslinarstva, prihvatljive investicije odnose se na nabavku sertifikovanog sadnog materijala i sistema za navodnjavanje, pripremu nekultivisanog zemljišta za sadnju, revitalizaciju maslinjaka, podizanje podzida u cilju sprečavanja erozije i upravljanje biljnim otpadom.

Kod povrtarske proizvodnje prihvatljive investicije su, između ostalih, nabavka konstrukcije, folija odnosno najlona, sistema za navodnjavanje i orošavanje, mreža za zasjenu, agrotekstila i agrila.

Kod ljekovitog i aromatičnog bilja, prihvatljive investicije odnose se na zasnivanje plantaža aromatičnog i ljekovitog bilja i nabavku sistema za navodnjavanje.

Sve detaljnije informacije o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na podršku kroz ove javne pozive, kao i o načinima i rokovima za prijavljivanje, objavljeni su na sajtu Ministarstva.