Prema podacima Ministarstva za ljudska i manjinska prava na Crnogorskim fakultetima u tekućoj akademskoj godini nastavu pohađa 20 studenata romske i egipćanske populacije, od čega dvoje na master studijama, dok srednju školu pohađa 111 učenika te populacije.

U predškolske ustanove upisana su 103 djeteta, a u osnovne škole 1.617 učenika romske i egipćanske populacije.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava svake godine obezbjeđuje sredstva za stipendiranje srednjoškolaca i studenata, pripadnika romske i egipćanske populacije, kako bi ih motivisali za veći obrazovni nivo, za integraciju u društvo i „smanjenje začaranog kruga siromaštva koji tu populaciju karakteriše“.
Program stipendiranja se realizuje u saradnji sa Romskim Obrazovnim Fondom i Zavodom za školstvo.
Srednjoškolcima se isplaćuju mjesečne stipendije od 60, a studentima 150 eura.
Godišnje se za tu namjenu u budžetu Ministarstva opredijeli blizu 80 hiljada eura.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, kontinuirano u budžetu obezbjeđuje sredstva za kupovinu kompleta udžbenika koji se zatim, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, distribuiraju učenicima romske i egipćanske populacije I, II i III razreda osnovne škole.
Ministarstvo je za školsku 2016/17. godinu za te svrhe opredijelilo 36,35 hiljada eura.