Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) analizira sve primjedbe i sugestije koje stižu iz pomorske “baze” vezano za obrazovanje i obuke pomoraca i nastojaće da poboljša stanje u toj oblasti. Do aprila naredne godine počeće izdavanje identifikacionih dokumenata za pomorce (SID). MKI razmatra mogućnost da država izdvaja novac za polovinu plate pomoraca-kadeta, kaže za Radio Crne Gore direktorka Direktorata za pomorski saobraćaj Tanja Janović.

Na dva okrugla stola posvećena obrazovanju i obukama pomoraca, održana početkom decembra, predstavnici MKI i PNKS saopštili su da se u toj oblasti primjenjuju sve preporuke IMO-a i STCW konvencija.
Od predstavnika pomorskih asocijacija čule su se ocjene da država ne djeluje proaktivno i da zaostajemo za razvijenim evopskim pomorskim zemljama. Sve kritike i sugestije se analiziraju i već je formirana radna grupu zaduženu za izmjenu pravilnika koji definiše oblast obuke pomorskog kadra, kaže za Radio Crne Gore, direktorka Direktorata za pomorski saobraćaj Tanja Janović.
Već nekoliko godinama Unija pomoraca apeluje da se, poput programa stručnog osposobljavanja za svršene studente, odobri sličan projekat za pomorce kadete. Smatraju da bi država trebalo da opredijeli sredstva za polovinu plate pomoraca-pripravnika, što bi im olakšalo dobijanje prvog posla. Toj inicijativi Unije pridružile su se Agencije za zapošljavanje pomoraca i Pomorski fakultet Kotor.
Nakon usvajanja Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe već dvije godine konstanto se ažurira elektronska baza podataka o našim pomorcima, podsjeća Janović.
MKI sa MUP-om dogovara postupak za izdavanje Identifikacionih isprava za pomorce(SID) koje će sadržati rf čip sa svim podacima, o obukama, zvanju, stažu , navigaciji… ILO konvencija, koju je potpisala Crna Gora, predviđa da naši pomorci nova dokumenta moraju dobiti do aprila 2022.godine.
Direktorka Direktorata za pomorski saobraćaj Tanja Janović naglašava da je MKI otvoreno za saradnju sa predstavnicima stručne pomorske javnosti, kako bi se unaprijedio status naših pomoraca