Crnogorskim penzionerima će septembarske penzije biti uvećane pet odsto, dok će minimalna iznositi oko 300 EUR, odlučeno je na sjednici Vlade.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, kazao je da se radi o potrebi da se eliminiše neskalad u primjeni parametara za usklađivanje.

„Imajući u vidu da odredba koja je definisana amandmanom na Predlog izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) nije stupila na snagu, gdje je predviđeno takozvano četvormjesečno usklađivanje, a uzimajući u obzir da sada imamo kvartalne podatke, konstantno se ulazi u jedan takozvani gep, odnosno preskače se kvartal“, rekao je Damjanović na sjednici Vlade.

On je rekao da zbog toga, neadekvatna formula definisana Zakonom o PIO daje podatke koji nijesu realni, što je i bio osnov za inicijativu Fonda PIO.

„Tako da idemo na korekciju ukupnog koeficijenta, odnosno procenta povećanja, koji će sada iznositi pet odsto. Radi se o septembrskoj penziji koja će biti isplaćena 20. oktobra“, objasnio je Damjanović.

Na ovaj način će minimalna penzija iznositi gotovo 300 EUR i biće na tačno dvije trećine minimalne zarade, koja je 450 EUR.

„To je negdje bilo i naše objećanje da ćemo tokom ove godine dostići taj nivo za koji smo smatrali da je minimum onoga što moramo da uradimo prema penzionerima sa najnižim penzijama“, kazao je Damjanović.

Prema njegovim riječima, to je u odnosu na ono što su zatekli prošle godine u aprilu, evidentan pomak.

„To će negdje značiti da će i prosječna penzija, koja je sada premašila 400 EUR i negdje je u nivou 405 ili 406 EUR, nastaviti da raste. To je neko naše obećanje, odnosno želja da i prosječna penzija bude u nivou od 60 odsto prosječne zarade. Za to nam treba još nekih 50 ili 60 EU, dakle nije lako stvoriti te uslove, ali prosto ovo je mjera mogućeg i mjera održivosti“, poručio je Damjanović.

Premijer Dritan Abazovi je saopštio da je u septembru usklađivanje penzija trebalo da bude u nivou od 2,5 odsto, ali da se dogovorom Damjanovića i Fonda PIO odlučilo da se izađe u susret penzionerima, njih preko 120 hiljada, i da se sve penzije uvećaju pet odsto.

„Znači, to je dodatak, pošto ima tih dilema da je to već bilo predviđeno. Nije bilo predviđeno ovoliko. Ovo je sada dodatak na ono što je predviđeno i isto tako odnosiće se na minimalnu penziju“, rekao je Abazović.

On je podsjetio i da su sva dosadašnja usklađivanja penzija, koja je sprovela aktuelna Vlada, na nivou od oko 17 odsto i da se čini sve da se unaprijedi životni standard nastarije populacije.