München (fonetski: Minhen) je glavni grad njemačke pokrajine Bavarske. Nakon Berlina i Hamburga, Minhen je treći po veličini grad Njemačke. Prostire se na 310,46 km² i ima 1.450.381 (31.12.2015) stanovnika.

 

Prvi podaci o Minhenu potiču iz 6. vijeka nove ere kada su Bavarci, pleme Alemana, osnovali više naseobina na rijeci Izar. Mjesto tih naseobina dan danas možemo prepoznati po nastavku ing, kao što su djelovi Minhena: Švabing, Aubing, Sendling itd. Krajem 10. vijeka i početkom 11. vijeka monasi osnivaju manastir koji se zvao Apud Munihen. Od toga potiče današnje ime za ovaj grad. 1158. godine Heinrih zvani Lav osniva grad kome daje ime Minhen. Kraljevska porodica Vitelsbah 1180. proglašava Minhen za rezidenciju kraljevske porodice.

 

Već 1390. godine Minhen ima oko 10 000 stanovnika. U 15. vijeku počinje procvat Minhena dok se u renesansi i baroku grade mnoge građevine koje dan danas predstavljaju najljepše spomenike u Minhenu. Najznačajniji vladar, kome Minhen duguje današnji izgled, je kralj Ludvig Prvi (vladao od 1825-1848). On je Minhen uzdigao do kulturne i duhovne prijestonice Evrope u to doba i spriječio industijalizaciju, zato dan danas Minhen predstavlja jedan od rijetkih gradova u Njemačkoj koji je uspio da fabrike udalji od grada.

 

Nakon Prvog svetskog rata dolazi do velikih promjena u Minhenu kada nastupaju glad i siromaštvo. Ovakve korjenite promjene su dovele do toga da Minhen postane centar nacional-socijalista. Adolf Hitler 1923. preduzima marš na Minhen, koji biva brutalno ugušen od strane vlasti, ali već 10 godina kasnije Minhen je u čvrstim rukama “Firera”. Godine 1938. u Minhenu je potpisan Minhenski sporazum kojim je Njemačka od Čehoslovačke dobila Sudete, i koji se obično smatra vrhuncem Hitlerovih diplomatskih dostignuća.

 

U Drugom svetskom ratu Minhen je pretrpio ogromne štete a kao dokaz tome služi podatak da su neki djelovi grada potpuno uništeni, a da je čak 70% zgrada srušeno. Početkom 1950. naglo dolazi do razvoja Minhena i već 1962. Minhen probija Milionsku granicu.

 

Međutim najveći napredak Minhen je ostvario za vrijeme Olimpijskih Igara 1972. godine, usprkos zloglasnom napadu palestinskih terorista, kao i za vrijeme Svetskog prvenstva u fudbalu 1974.