Uloga policije ključna je u cilju pripreme za nesmetanu i bezbjednu šetnju pripadnika LGBT populacije na Paradi ponosa, koja će u septembru biti održana u Nikšiću, saopšteno je nakon jučerašnjeg sastanka izvršnog direktora LGBT Foruma Progres Stevana Milivojevića, i potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Igora Lukšića, navodi se u saopštenju te organizacije.

Milivojević je tom prilikom Lukšiću predočio detaljne informaciju o procesu pripreme Povorke ponosa u Nikšiću, i osvrnio se na različite mogućnosti destabilizacije evro-atlantskog procesa.

“Razgovarali smo, upravo na moju inicijativu, i o mogućnost (zlo)upotrebe javnih okupljanja LGBT zajednice od strane radikalnih elemenata koji se protive članstvu zemlje u NATO. Zajednički smo ocijenili da je ključna, u tome, uloga policije kako bi pripremila sve uslove za nesmetanu i bezbjednu šetnju u Nikšiću koju je crnogorski MUP već dva puta zabranio. Lukšić je kazao da uspješan i bezbjedan prajd u Nikšiću može biti još jedna pozitivna potvrda ukupnog napretka zemlje”, rekao je Milivojević.

Oni su, kako je saopšteno, razgovarali o realizaciji u praksi vladine LGBT politike.

“Tim dijelom razgovora, uz ohrabrenje za održavanje Prajda u Nikšiću, sam izuzetno zadovoljan. Potpredsjednik Vlade  je podržao naše dugogodišnje insistiranje da su na polju obrazovanja neophodni konkretni koraci i postupci Vlade Crne Gore za dugoročno poboljšanje društvenog prihvatanja LGBT zajednice i LGBT osoba. S tim u vezi sam prihvatio da kvalitetno i odgovorno pripremim inicijativu za predstojeći Savjet za zaštitu od diskrimiunacije kako bi se usvojile odgovarajuće smjernice prema ministru prosvjete u cilju, što je izuzetno važno, izrade plana za postepenu reformu udžbenika”, ističe se u saopštenju LGBT Foruma Progres.

Nezaobilazna tema bila je i prihvatanje LGBT osoba.

“Konačno, razmijenili smo mišljenja i o međunarodnoj poziciji Crne Gore sa aspekta poštovanja, u praksi, ljudskih LGBT prava. Istakao sam da se kod Crne Gore prepoznaju i pozdravljaju brojne kvalitetne LGBT inicijative ali i da se traže i očekuju održivi i konkretniji rezultati u društevnom prihvatanju LGBT osoba”, piše u saopštenju.

Lukšić je, kako je ističe, iskazao bojazan, i pored toga što bi se to moglo shvatiti pozitivnim i dodatnim povjerenjem između civilnog društva i Vlade, da bi dio javnosti mogao zaključiti da imenovanje nekog izvan vladinog sistema znači da za Vladu LGBT inkluzija nije dovoljna važna i da se unazađuje nivo sa kojeg se Vlada bavi ljudskim pravima.

Z.N.