Djeca sa problemima u ponašanju uskoro će u Nikšiću dobiti utočište zahvaljujući organizaciji Defendologija Centar Crne Gore koji je licencirani servis kao “Dnevni boravak za djecu i mlade sa problemima u ponašanju” i koji je sigurno mjesto za 192 djece i 210 roditelja.

Ovaj servis u Nikšiću uspostavljen je u okviru Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore, a prvobitno je osnažen kroz podršku projekta Dnevni Centar za djecu i porodicu međunarodne organizacije Save the children NWB.
“Vremenom, Dnevni Centar postao je jedini takav servis u Crnoj Gori i akcentuje na direktan rad sa djecom i porodicama ugroženim prosjačenjem, ali i onima koji su u riziku da to postanu. Mnogobrojni uspjesi obilježavaju rad ovog servisa, a potreba za njegovim postojanjem pored prevencije vrlo teških i delikatnih problema u čije kandže zapadaju djeca, ogleda se i u povjerenju koje RE zajednica ima prema ovom servisu, obzirom da je najveći broj korisnika upravo iz ove ugrožene zajednice u Nikšiću. Tendenciju širenja imaju u ovoj organizaciji otvaranjem mobilnih kancelarija na osnovu utvrđenih potreba, i to kako kažu, minimum u još tri opštine u Crnoj Gori”, kazala je Jelena Milić, direktorica Defendologija Centar Crne Gore.
Otežani način funkcionisanja te pandemija Covid 19 doprinijela je kao i uostalom u svim porama društva i redukovanje mnogih redovnih aktivnosti ovog centra, ali naveći problem koji još uvijek pokušavaju riješiti je problem prostorne održivosti, nakon što je zakupodavac odlučio da objekat u kojem se ovaj servis nalazi od 2018. godine proda.
Milić navodi da u saradnji sa strateškim partnerima, međunarodnom organizacijom, prijateljima i poštovaocima organizacije, organizacija je zbog finansijskih poteškoća svoje napore usmjerila na lobiranje i zagovaranje finansijske podrške ovoj ideji, kako bi se u ovoj godini započeo rad na objektu koji će biti od javnog interesa i biti simbol borbe za prava djece i njihovog bezbrižno i kvalitetno utrošenog vremena.
“Jedan dio sredstava je skupljan, što u novcu, što u materijalu i izradi projektnih ideja, ali to nije dovoljno da se obezbjedi useljivost, zbog čega i ovu priliku koristimo da pozovemo sve zainteresovane da podrže ovu ideju, doprinesu istoj te budu dio humane misije koja je stepenik više ka najboljim interesima naših korisnika i obezbjeđivanju potpune podrške jedinstvenom servisu kakav jesmo, a koji se finansira isključivo projektno”, ističe Milić.
Korisnici Defendologija Centar Crne Gore su uglavnom djeca i porodice ugrožene prosjačenjem, ali i oni koji su u riziku da to postanu. Oni mogu dobiti različite usluge koje se dodjeljuju u skladu sa potrebom, te procjenom stručnog tima. To su uglavnom usluge obroka, održavanja higijene, individualni i grupni psihololški rad, radioničarski rad, materijalne donacije (hrana, higijena, odjeća).