Povodom optužbi sadašnjih i bivših radnica nikšićke Bolnice na račun direktorice te ustanove za nezakonit rad, mobing i nepotizam, obratili smo se Direktorici Opšte bolnice u Nikšiću, Dušanki Milatović-Perović. U svom saopštenju, Milatović-Perović kaže kako je njen rad u skladu sa zakonom, a optužbe čine pokušaj blaćenja ugleda Ustanove.

“Ministarstvo zdravlja je imalo više prilika da se upozna i sa izdašnim blaćenjem na društvenim mrežama, tako da nam ovo pisanje nije ništa novo. Već su našu ustanovu posjećivale razne inspekcije po prijavi gore navedenih i sličnih lica, ali nije bilo nepravilnosti”, saopštila nam je Direktorica Opšte bolnice u Nikšiću, Dušanka Milatović-Perović.

Direktorka Bolnice je istakla da su postupci prema zaposlenoj Đukanović bili u skladu sa zakonom.

“Dani Đukanović, (zaposlena na nepostojećoj centrali), radni učinak je, kako sam već navela 0,00, ako se izuzme blaćenje svoje ustanove. Pri tome je ona primala platu veću od većine nemedicinskog kadra zaposlenog u OB Nikšić, koji svoj posao obavljaju časno i pošteno. Radno mjesto je ukinuto i ponuđena joj je preraspodjela na drugo sistematizovano radno mjesto. Sve u skladu sa zakonom, sa čim je upoznato
Ministarstvo zdravlja”, saopštila je Direktorica Opšte bolnice u Nikšiću, Dušanka Milatović-Perović.

Dodaje i da su navodi u kojima se Dana Đukanović naziva predsjednikom sindikata OB bolnice Nikšić neistiniti, i da tu funkciju vrši potpuno druga osoba- medicinska sestra Željka Vasiljević.

Komentarišući tvrdnje Đukanović kako je bivša servirka te ustanove, J. M. zbog, kako tvrdi, afere “Giljen” nakon dvije godine i 11 mjeseci ostala bez posla servirke, iako joj je trebalo još mjesec dana da stekne uslov za zaposlenje na neodređeno, direktorka kaže:

“Servirka J.M. primljena je na određeno vrijeme u OB Nikšić, a nakon isteklog ugovora o angažmanu, ponuđeno joj je drugo radno mjesto, za koje postoji trenutno potreba u ustanovi, što je ista odbila. Sa ovim je takođe upoznato Ministarstvo zdravlja”, stoji u saopštenju Milatović-Perović.

Prema riječima Dane Đukanović da je sin direktorkinog rođenog brata primljen na mjesto Ane Milić, Direktorica ističe kako ni u tom slučaju nema zakonskih neregularnosti.

“Aleksandra Milić je takođe primljena na određeno vrijeme u ekonomsko-finansijskoj sluzbi OB Nikšić. Nakon isteka angažmana, opsjedali su mene i moju porodicu i prijatelje, znani i neznani, u cilju da joj se preimenuje angažman za stano”, kazala je Milatovic-Perović.

Dodaje da je Milić ponuđeno drugo radno mjesto, koje je ona prihvatila.

“Na tom drugom radnom mjestu bila je mjesec dana, ali nije radila, nego provela ga na bolovanju, jer “ne podnosi” taj posao”, kazala je Milatovic-Perović.

Ona dodaje kako je konkurs u Bolnici raspisan po zakonu i odobrenju Ministarstva zdravlja.

“Deset mjeseci kasnije, službenica iz ekonomsko-finansijske službe najavljuje korišćenje više neiskorišćenih godišnjih odmora, nakon čega odlazi u penziju. Tada je raspisan konkurs na sistematizovano radno mjesto, naravno, po odobrenju Ministarstva zdravlja. Komisija sastavljena od ekonomsko finansijskh stručnjaka je izabrala kandidata, ja sam tada bila na službenom odsustvu. Nijesam koristila čak ni diskreciono pravo, koje direktor ima po zakonu. Ministarstvo zdravlja, naravno, bilo je sa svim upoznato”, rekla je Milatovic-Perović.

Direktorka zaključuje saopštenje napomenom kako su rotacije radnika u okviru istog nivoa kvalifikacije obrazovanja potpuno legitimne, i biće ih i dalje, zavisno od potreba sluzbe.