U odjeljenjima VI-1,VI-2,VI-3, VI-4,VII-2,VIII-1i VIII-3 OŠ ‘’Luka Simonović’’ na času biologije kod nastavnice Snežane Janković prisustvovao je i demonstrirao naučne eksperimente profesor doktor Michael Gregory(profesor naučne grupe predmeta i ambasador Scientix).
Naučni eksperimenti su dio njegove svjetske turneje ,,Eksperimentom po svijetu’’ .
Časovima se pridružila profesorica engleskog jezika Sandra Đukanović.

Učenici su aktivno učestvovali u radu i bili veoma zainteresovani, postavljali su pitanja, tražili odgovore.

Izlaganje i demonstriranje je bilo nesvakidašnje i veoma zanimljivo.