Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS) pripremilo je rješenje za sjutrašnju sjednicu Vlade, da se Skupštini dostavi Predlog izmjena i dopuna zakona o akcizama, kojim se omogućava Vladi da može da smanji akcizu na gorivo do 20 odsto.

“Odluka bi se mogla donijeti na period od mjesec, sa mogućnošću da se produži u zavisnosti od stanja na svjetskom tržištu i kretanja cijene goriva u Crnoj Gori, da bi se obezbijedila stabilnost cijena naftnih derivata”, navodi se u saopštenju Ministarstva.
Ministarstvo i Vlada su već predlagali smanjenje akcize na gorivo do 15 odsto, a da je ta mjera, i kao jedina izmjena zakona od predloženih, usvojena u decembru prošle godine u Skupštini, moglo je, kako su kazali, odmah da se djeluje i ublaži rast cijena.
“Da bi se obezbijedila stabilnost kod akcizne politike i prihoda budžeta svih poreskih obveznika odgovorno se i sada pristupa te se predlažu određene korekcije da bi se smanjila neravnopravnost akcizne politike za pojedine proizvode”, rekli su iz Ministarstva.
U novom predlogu Ministarstva se ne predviđa uvođenje akciza na slatkiše i negazirana pića sa dodatkom šećera, ni povećanja akciza na gazirana pića, cigarete i slično, što su bile kontramjere za prihodnu stranu u ranijem periodu.
“Sadašnjim predloženim zakonom se, radi davanja podsticaja djelatnosti javnog prevoza putnika odnosno vanrednog, čarter i prevoza putnika koji pripada aerodromu, daje mogućnost ostvarivanja prava na povraćaj dijela plaćene akcize za navedenu djelatnost, što bi u svakom konkretnom slučaju ocjenjivao nadležni carinski organ. To je do sada i traženo od države”, objasnili su iz Ministarstva.
Zbog unapređenja postojećeg zakonskog rješenja, kojim se propisuje pravo povraćaja dijela plaćene akcize za nabavku gasnih ulja koja se koriste u industrijske i komercijalne svrhe, predloženim zakonom se predviđa jačanje kontrolne funkcije nadležnog carinskog organa u sprovođenju postupka kontrole cjelokupne dokumentacije koju podnose kupci gasnih ulja.
“Time će se spriječiti i sankcionisati zloupotrebe prava na povraćaj akcize, zbog čega se predloženim propisuju dokazi koje su kupci gasnih ulja u obavezi podnijeti pri dostavljanju zahtjeva za povraćaj dijela plaćene akcize”, dodaje se u saopštenju.
Da bi se obezbijedila stabilnost prihoda od akciza, kao i regionalna usklađenost, predloženim se redefiniše oporezivanje za bezdimne duvanske proizvode, za koje bi se akciza plaćala po kilogramu duvanske smjese.
“Upravo zbog predvidivosti povećanja akcize za ovaj proizvod, predlaže se postepeno povećanje akcize – od 1. juna do 31. decembra da iznosi 100 EUR po kilogramu, od 1. januara do 31. decembra 2023. godine bi iznosila 145 EUR, dok bi od 1. januara 2024. godine iznosila 190 EUR po kilogramu”, precizirali su iz Ministarstva.
Radi zaštite zdravlja stanovništva, proširen je obuhvat akciznih proizvoda koji sadrže duvan, a nijesu prepoznati postojećim zakonom te bi se uvela akciza za duvan za žvakanje i šmrkanje.
“Takođe, prepoznat je i dio pića koja nijesu imala akcizu, a sadrže nivo alkohola koliko pivo ili slični proizvodi, upravo da bi se time doveli u ravnopravan položaj. To se ne odnosi na mirna vina”, navodi se u saopštenju.
Iz Ministarstva su rekli da se zbog smanjenja negativnih uticaja koje proizvodi od plastike za jednokratnu upotrebu imaju na životnu sredinu, predlaže uvođenje akcize na ove proizvode. Prepoznajući problem u vezi sa korišćenjem proizvoda od plastike, Evropska unija je dala preporuke koje imaju za cilj, pored ostalog, smanjenje generisanja otpada od plastike.
“Predlaže se i da naftni derivati odnosno motorni benzin, gasna ulja, tečni naftni gas, kao i biogoriva, koji se stavljaju u slobodan promet na teritoriji Crne Gore, moraju biti markirani odnosno obilježeni u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast energetike, a to važi kada se usvoje izmjene i dopune Zakona o energetici. Na ovaj način će se omogućiti suzbijanje nelegalnog prometa naftnih derivata, kao i povećanje budžetskih prihoda”, zaključuje se u saopštenju.