Stečajna uprava Montavar Metalca iz Nikšića raspisala je oglas za prodaju imovine tog preduzeća, javnim prikupljanjem ponuda, po cijeni od 5,41 milion EUR, oko 15 odsto manjom nego na prethodnom tenderu.

Na prethodni četvrti oglas za prodaju imovine, na koji su se ponude mogle dostavljati do 25. novembra, nije bilo zainteresovanih.

Na prodaju su ponuđene nepokretnosti po ukupno procijenjenoj vrijednosti od 3,2 miliona EUR i pokretnosti po cijeni od 2,2 miliona EUR.

Nepokretnosti čine zemljište, odnosno 11 parcela ukupne površine 36 hiljada metara kvadratnih, čija je ukupna vrijednost 1,09 miliona EUR.

Prodaju se i objekti po cijeni od 2,09 miliona EUR, koje čine hale mašinske obrade i bravarske radionice, nova hala, upravna zgrada, portirnica, plinska i kompresorska stanica i kotlarnica.

Nepokretnosti čine i saobraćajnice unutar proizvodnog kompleksa, koje se prodaju za 11 hiljada EUR i ograda oko proizvodnog kompleksa koja se prodaje po cijeni od 8,25 hiljada EUR.

Pokretnosti ponuđene na prodaju čine repromaterijal, rezervni djelovi, HTZ oprema, kancelarijski material čija je procijenjena vrijednost 80,99 hiljada EUR, alat i pribor koji se prodaju za 29,71 hiljadu EUR, nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi po cijeni od 33,96 hiljada, investiciona ulaganja čija je vrijednost 352,19 hiljada EUR i oprema koja se prodaje za 1,71 milion EUR.

Ponude se dostavljaju do 20. decembra do 14 sati na adresu Privrednog suda, a biće otvorene dan kasnije u devet sati.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju svi pojedinci i kompanije koji dostave odgovarajuću ponudu.

Ponuđena cijena izražava se za cjelokupni predmet prodaje, odnosno ponuđač dostavlja bezuslovnu ponudu za kompletnu imovinu sa cijenom u eurima.

Imovina se prodaje u viđenom stanju, a stečajni upravnik ne odgovara za nedostatke koje kupci utvrde po obavljenoj prodaji.

Imovina će se prodati ponuđaču koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu, koja ne može biti manja od date vrijednosti imovine, odnosno 5,41 milion EUR.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donijeće stečajni upravnik u roku od sedam dana od javnog otvaranja ponuda.

Sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiće se ugovor o kupoprodaji najkasnije u roku od deset dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Najpovoljniji ponuđač je dužan da prilikom zaključivanja priloži dokaz da je uplatio cjelokupnu kupoprodajnu cijenu.

U suprotnom stečajni upravnik će smatrati da je ponuđač odustao od ponude i aktivirati garanciju ponude i imovinu dodijeliti drugom rangiranom ponuđaču.

Privredni sud uveo je početkom godine stečaj u Montavar Metalac.

Metalac je 2004. godine prodat mariborskoj firmi Metalna Nova, u vlasništvu Gorana Mladenovića, za 450 hiljada EUR. Naziv preduzeća tada je promijenjen u Montavar Metalac.

Preduzeće je u tom periodu zapošljavalo 120 radnika, kojima su redovno isplaćivane zarade od oko 400 EUR u prosjeku, a proizvodi te firme su se izvozili na tri kontinenta.

Mladenović je 2012. prodao matičnu firmu i pod okriljem Metalca formirao novu kompaniju Metalna Montavar inženjering. Iako je Vlada vlasniku Metalca garantovala za kredit od 1,5 miliona EUR, on nije isplatio dug radnicima.

Nakon što je Erste banka tražila naplatu garancije, većinski udio u Metalcu pripao je Investiciono- razvojnom fondu. Radnici su u nekoliko navrata protestovali i štrajkovali glađu zbog duga iz radnog odnosa koji im nije plaćen.