zeljezara nikšić

Menadžment kompanije EPCG Željezara Nikšić oštro je demantovao navode o odsustvu volje i spremnosti njegovih članova da aktivno i kooperativno djeluju sa Odborom direktora na dobrobit preduzeća.

Iz menadžmenta EPCG Željezare Nikšić su reagovali na navode doskorašnjeg predsjednika Odbora direktora tog preduzeća, Maksima Vučinića, koji je kazao da nije imao podršku Sindikata ni menadžmenta da se stanje u fabrici “pomjeri sa mrtve tačke”.

Oni su oštro demantovali i sa indignacijom odbacili navode o odsustvu volje i spremnosti članova menadžmenta da aktivno i kooperativno djeluju sa Odborom direktora na dobrobit preduzeća, prenosi portal Vijesti.

“Radi pojašnjenja uloge menadžmenta u poslovnim procesima društva, napominjemo da Odbor direktora vodi upravljačku politiku i donosi strateške odluke, sa jasnim smjernicama koje je menadžment u obavezi da prati i izvršava, te je stoga, od momenta uspostavljanja novog Odbora direktora na čelu sa Maksimom Vučinićem, menadžment bio spreman da, kroz tijesnu saradnju, rješava aktuelne probleme, pa samim tim smatramo da saopštenja ovog tipa ne doprinose konstruktivnoj kritici poslovnog procesa i da je u ovoj izjavi očigledno odsustvo dobrih namjera, sa sklonošću da menadžment bude prepoznat kao glavni krivac za trenutna dešavanja u preduzeću”, navodi se u reagovanju.

Oni su istakli da je menadžment u prethodnom periodu uložio sve moguće napore i profesionalne kapacitete da Željezara radi i dokazao da želi da doprinese promjenama sa rezultatom održivosti poslovne politike.

“Svakako, u cilju utvrđivanja odgovornosti, menadžment je pozivao, i još jednom poziva, Odbor direktora na preispitivanje cjelokupnog djelovanja menadžmenta, sa jasnim obrazloženjem i preciziranjem zahtjeva Odbora direktora koji nijesu ispunjeni, a traženi su od menadžmenta u periodu od stupanja Vučinića na funkciju predsjednika Odbora direktora”, dodaje se u saopštenju.

Menadžment EPCG Željezare Nikšić izražava žaljenje zbog nemilog događaja koji se desio tokom radničkog zbora u prostorijama te kompanije, a koji posmatraju kao “ishod prenaglašenih emocija usljed prolongirane neizvjesnosti, straha od gubitka radnih mjesta i strepnje za egzistenciju”.

Vučinić je ranije saopštio da mu je na zboru radnika prijećeno i da je fizički napadnut.

“Na kraju, menadžment poziva Odbor direktora EPCG Željezare Nikšić i Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) da se snažnije uključe u rješavanje teške situacije u kojoj se nalazi ovo preduzeće i iznalaženje najoptimalnijeg rješenja, određivanjem konstruktivnih i svrsishodnih zaduženja kojima će ovaj menadžment pristupiti sa zadovoljstvom”, zaključuje se u reagovanju.