Mladi Nikšića

Međunarodni dan podrške žrtvama torture obilježava se širom svijeta 26. juna, a utemljen je Konvencijom protiv torture koju su donijele Ujedinjene nacije.

26. jun obilježava se kao međunarodni dan podrške žrtvama torture u okviru globalne kampanje “Zaustavimo nekažnjivost torture“, s ciljem podsjećanja javnosti na posljedice torture iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini i takođe, na prisustvo torture danas u svijetu.

Odredbama te konvencije utvrđena su individualna i kolektivna prava, određene mjere za nadzor nad njihovim poštovanjem i osnovan Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture koji nastoji da se ugovornice pridržavaju preuzetih obaveza.

Konvencija Ujedinjenih nacija protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka (UNCAT) je međunarodni instrument o ljudskim pravima legislativnog karaktera koji ima za cilj da spriječi torturu u svijetu.