mladi nk

Međunarodni dan starijih osoba se u svijetu i kod nas obilježava 1. oktobra.

Ovaj datum obilježava se u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Nakon ove inicijative, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1991. godine, u skladu sa Rezolucijom 46/91, usvojila principe Ujedinjenih nacija koji se odnose na starije osobe. Na Svjetskoj skupštini o starenju 2002. godine usvojen je Madridski međunarodni akcioni plan za starenje kako bi se odgovorilo na mogućnosti i izazove starenja stanovništva u 21. vijeku i promovisao razvoj društva za sve generacije.

Ove godine Međunarodni dan starijih osoba je usmjeren na starije žene i tema 2022. godine je: „Otpornost i doprinosi starijih žena”.

Ciljevi ovogodišnje kampanje su:

  1. Isticanje otpornosti starijih žena u suočavanju sa ekološkim, društvenim, ekonomskim i cjeloživotnim nejednakostima.
  2. Podizanje svijesti o važnosti poboljšanog prikupljanja i analize podataka prema starosti i polu, kako bi se obezbijedili osnovni naučni dokazi za efikasne javne politike.
  3. Zagovaranje da države članice, specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija i drugi entiteti Ujedinjenih nacija, kao i civilno društvo uključe starije žene u sve javne politike, osiguravajući rodnu ravnopravnost kako je opisano u izveštaju generalnog sekretara, „Naša zajednička agenda”.