Ujedinjeni narodi su 1992. godine donijeli odluku kako se Međunarodni dan saradnje obilježava svake prve subote u julu. Cilj dana suradnje je rješavanje globalnih pitanja, kao i jačanje i proširenje suradnje između međunarodnih udruga i brojnih aktera, uključujući i suradnju s državom, na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.