mladi nk

Međunarodni dan rijeka obilježava se u preko 60 zemalja svijeta gdje milioni ljudi učestvuju u proslavama, gdje se slavi rijeka.

Voda je hemijski spoj dva atoma vodonika i jednog atoma kisika (H2O). Ovo je osnovna definicija vode uz koju stoji i objašnjenje da je postojanje ovog spoja osnovni preduslov života na našoj planeti.

Crna Gora je blagoslovena velikim prirodnim bogatstvima, među kojima je i bogatstvo rijeka i podzemnih voda koje nam osiguravaju pregršt pitke vode. Nestašica vode nas neće zahvatiti ako se budemo svjesno, savjesno i pravilno ophodili prema vodama. Naša je odgovornost paziti na ovo veliko bogatstvo i trebamo biti svjesni ove činjenice barem jednog dana u godini.