Međunarodni dan djeteta se u mnogim zemljama obilježava 1. juna svake godine. Na prvoj Svjetskoj konferenciji o dobrobiti djece, koja je bila održana 1925 godine, u Ženevi, proglašen je 1. jun Međunarodni dan djece.

Zvanično je 1. jun usvojen kao Međunarodni dan djece u međunarodnoj zajednici 1950 godine. Uobičajeno je da se na ovaj dan govori o pravima djece i njihovoj dobrobiti, kao i da se organizuju dešavanja namijenjena djeci.

Siromaštvo, glad, nasilje među djecom, smanjenje dječje smrtnosti, dostupnost zdravstvene zaštite svoj djeci, pomoć materinstvu i podrška porodici samo su neka od pitanja društva, koje bi državni organi, potpisnice Konvencije UN o pravima djeteta, morali da riješe.