Karen Medocks

U Kristalnoj sali hotela Hilton u utorak, 27. oktobra održan je tehnički sastanak na visokom nivou u organizaciji Međunarodne organizacije rada (MOR).

Događaj je imao za cilj upoznati učesnike, predstavnike Zavoda za zapošljavanje, Ministarstva rada i socijalnog staranja i ostale partnere kao i javnost, sa novim projektom MOR-a koji je orijentisan na sveobuhvatni proces reforme i modernizacije Zavoda, a koji se realizuje uz finansijsku podršku vlade Ujedinjenog Kraljevstva, kroz Fond za dobru upravu.
Sveukupni razvojni cilj projekta je unaprijeđenje intervencija institucija, u kontekstu pandemije COVID-19, te ublažavanje negativnih uticaja na svijet rada.
Brza procjena uticaja krize COVID-19 na zapošljavanje i političkih odgovora na pandemiju koja je sprovedena u organizaciji MOR-a i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u junu ove godine istakla je važnost jačanja uloge Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) u suočavanju sa izazovima tržišta rada prouzrokovanih pandemijom. Ta uloga je naročito važna kada se sagledaju zabrinjavajući podaci MONSTAT-a, o 38.000 manje zaposlenih u avgustu ove godine u odnosu na isti period prethodne godine, i kada se uzme u obzir uticaj krize na najranjivije populacije, uključujući mlade, a posebno mlade žene, i osobe s invaliditetom.
Kroz ovaj tehnički sastanak na visokom nivou, MOR i Britanska ambasada Podgorica su formalno otvorili projekat kojim će se ponuditi odgovor na probleme tržišta rada izazvane pandemijom COVID-19.
Potreba za unaprijeđenjem postojećih institucionalnih kapaciteta na polju zapošljavanja i tržišta rada prepoznata je i u prethodnom periodu. Iskustva drugih država sugerišu da je moguće, uz dovoljno političke volje i odgovarajućeg tehničkog znanja, transformisati institucije i stvoriti djelotvorne mehanizme za sprovođenje politika u kratkom vremenskom rasponu, a kako bi se promovisalo i podržalo efikasno upravljanje tržištem rada.
Na otvaranju događaja, prisutnima se obratio ministar rada i socijalnog staranja gospodin Kemal Purišić koji je tom prilikom rekao da je podrška posebno važna u uslovima rastuće globalne socio-ekonomske krize, uzrokovane pandemijom COVID-19, koja je ukazala na ranjivost svih sistema, ali i ukazala na važnost zajedničkih odgovora na postojeće globalne izazove.
“Napredak koji je Crna Gora u proteklim godinama ostvarila na tržištu rada, usljed pandemije koronavirusa je zaustavljen. I upravo je ovo prilika da na osnovu dokumenta „Brza procjena uticaja krize COVID-19“, koja je sprovedena u organizaciji Međunarodne organizacije rada i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je ukazao na potrebu unapređenja institucionalnih kapaciteta na polju zapošljavanja i tržišta rada, počnemo sa implementacijom projekta koji ima za cilj suočavanje sa izazovima tržišta rada prouzrokovanih pandemijom”, istakao je ministar Purišić.
Britanska ambasadorka Karen Medoks je rekla da primjeri projektne podrške uključuju korake ka digitalizaciji procedura Zavoda za zapošljavanje, uključujući registraciju nezaposlenih i povezivanje baza podataka institucija sistema; rad na procjenama preostale radne sposobnosti osoba s invaliditetom; kao i kvalitetne analize aktivnosti tržišta rada i privrede, koristeći podatke iz javnog i privatnog sektora, kao i socijalnih partnera. Ambasadorka Medoks je dodala da se i Ujedinjeno Kraljevstvo suočava sa „sličnim porastom nezaposlenosti. Ranjive grupe, naročito mladi koji tek završavaju obrazovanje i žene sa invaliditetom, su dodatno ugrožene.“ Ambasadorka Medoks je rekla i da je „podjednako važno da se fokusiramo na dugoročne uticaje COVID krize, uključujući uticaj na ekonomiju.“ Javna uprava je područje u kojem Ujedinjeno Kraljevstvo ima bogato institucionalno iskustvo, dodala je ona.
Iskazujući posebnu zahvalnost Međunarodnoj organizaciji rada na prepoznavanju neophodnosti modernizacije usluga koje nudi Zavod ali i Britanskoj ambasadi u Crnoj Gori i britanskoj Vladi, koje finansiraju implementaciju projekta, direktor Zavoda Suljo Mustafić je kazao kako vjeruje da je sada pravo vrijeme da počene implementacija projekta koji će biti u funkciji suočavanja sa izazovima tržišta rada prouzrokovanih pandemijom.
„Kriza COVID-19 još je više naglasila potrebu da Zavod efikasnije djeluje i brže odgovori na nove izazove na tržištu rada. Vrijeme koronavirusa nas neminovno usmjerava ka uvođenju promjena. U tom smislu projektne aktivnosti u osnovi se odnose na: kreiranje inovativnih intervencija posebno za mlade i osobe sa invaliditetom, jačanje kompatibilnosti baza podataka Zavoda za zapošljavanje, Centara za socijalni rad, Poreske uprave, Fonda PIO i drugih relevantnih institucija, revidiranje internih i eksternih postupaka Zavoda uključujući osnovne korake prema digitalizaciji, kako bi se odgovorilo na COVID-19“, kazao je direktor Zavoda ističući kako vjeruje da će novi projekat MOR-a olakšati sprovođenje svih budućih projekata i time uticati na brži ekonomski oporavak zemlje i dalji razvoj.
Pandemija COVID19 je istakla neophodnost brze reakcije institucija sistema, zbog čega je udruženi odgovor i saradnja institucija sistema, MOR-a i Britanske ambasade važan faktor u odgovoru na krizu. Kvalitetnom reformom će se ujedno afirmisati i jednakost i ostvarivanje temeljnih prava na radu koja bi važila za sve građane.
Izvor: Portal analitika