MECO konferencija

Mediteranska konferencija o ugrađenim računarskim sistemima, poznatija kao MECO uvrštena je u TOP konferencije na svijetu za oblast kompjuterskih nauka (Top Computer Science Conferences) od starne jedne od vodećih organizija za evaluaciju naučnih dogadjaja časopisa i naučnika u oblasti elektronike i računarskih nauka, Guide2Research. Rangiranje se vrši na osnovu naučne metodologije, što ovu listu čini ekvivalentom Šangajskoj listi, ali za slučaj konferencija, časopisa i naučnika u oblasti elektronike i računarskih nauka.

To je veliko priznanje za čitav MECO konzorcijum i utemeljivače ove konferencije, gdje je jedan od vodećih članova Univerzitet Crne Gore. MECO ove godine slavi jubilej, 10 godina postojanja i smatra se jednim od orginalnih crnogorskih trademarkova, potekao sa našeg univerziteta, od strane naših profesora.

Po prihvaćenoj metodologiji MECO se nalazi u 20 odsto prvih konferencija iz oblasti hardvera, robotike i elektronike (Hardware, Robotics & Electronics) i među prvih 20 odsto u oblasti softverskog inženjerstva i programiranja (Software Engineering & Programming).

Više informacija na linku:

MECO 2021 : Mediterranean Conference on Embedded Computing

Više o MECO konferenciji:

www.embeddedcomputing.me