Marija Đurđević Ilić, profesorica Muzičke akademije, dobitnica je Priznanja Univerziteta Crne Gore za doprinos u oblasti naučnoistraživačkog, umjetničkog i stručnog rada. Ilić je istakla da je ponosna na ovu nagradu, naročito u vremenu koje je dodatno opterećeno pandemijom koronavirusa.

Svoj puni doprinos dala je, kako su i istakli na Akademiji, kroz angažman solo, kamernog i orkestarskog muzičara u brojnim programima u zemlji i inostranstvu. Solo flauta je Crnogorskog simfonijskog orkestra sa kojim je odsvirala preko 300 koncerata proteklih petnaest godina.
Odnedavno nastupa sa Simfonijskim orkestrom RTS-a pod dirigentskom palicom Bojana Suđića. Prepoznata je i kao kamerni muzičar, a 2021. godine je sa svojim sastavom „KotorArt kvintet“ nastupila na najznačajnijem međunarodnom festivalu umjetničke muzike u regionu, „KotorArt-u“. Njen umjetnički angažman je obilježen saradnjom sa brojnim svjetskim imenima.
Njenu posvećenost pedagoškom radu potvrdili su uspjesi studenata njene klase, koji su osvojili devet nagrada na međunarodnim takmičenjima u Srbiji, Makedoniji i Albaniji. Njeni studenti su uključeni u sve umjetničke projekte Muzičke akademije, nerijetko i Crnogorskog simfonijskog orkestra i Muzičkog centra.
Za naredni period planira da dodatno ulaže u svoj razvoj, i kao profesora i kao muzičara Akademije na Cetinju.