Manojlović

Đorđije Manojlović, sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine i uređenje prostora opštine Nikšić, saopštio je da su fasade ključni problem našeg grada, a pošto građani nijesu u mogućnosti da ih finansiraju, Opština je izdvojila 100.000 eura kako bi se izvršile potrebne sanacije.

Rekonstrukcijom će, pored fasada koje su u lošem stanju, biti obuhvaćeni i ravni krovovi, a jedan od planova je da se investitorima ponudi da na njima grade stanove čime bi se ostvarila višestruka korist – Opština bi imala prihode od komunalija, investitori bi imali mogućnost da prodaju zgrade, a stanari bi dobili bolji prostor za život.
Manojlović je istakao da će uraditi najbolje što mogu jer novac nije dovoljan, a da se u februaru ili martu očekuje sjednica lokalnog parlamenta gdje će se glasati o programu ravnih krovova i da zainteresovanih investitora ima.
Izvor: Vijesti