Povodom Međunarodnog praznika – Dan djeteta, mališani JPU “Dragan Kovačević” izrazili su svoje čestitke svoj djeci svijeta sa željom da se igraju i druže, da dijele svoje radosti i tuge, uz težnju da njihovi osmjesi budu zarazni, a prijateljstva čvrsta i iskrena.

“Neka svako dijete ima podršku i ljubav svojih vršnjaka, jer zajedno smo jači”, poručuju iz vrtića.

“Indijski pisac ističe i navodi: “Ako želite pravi mir u svijetu, započnite sa djecom”. Djeca predstavljaju osnov cjelokupnog društva i svako od njih je dar koji nas podsjeća da je svijet vrijedan življenja. Svjetski dan djeteta prvi put je ustanovljen 1954. godine i obilježava se 20. novembra svake godine sa ciljem promocije međunarodnog zajedništva i širenja svijesti o važnosti napora koji se ulažu u dobrobit djece. Dana 20. novembra 1959. godine Generalna skupština UN je usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, tog istog datuma 1989. godine je i Generalna skupština UN usvojila Konvenciju o pravima djeteta. Konvencija o pravima djeteta je međunarodni sporazum koji je usvojen od strane Ujedinjenih naroda. Taj sporazum ima za cilj zaštititi prava svakog djeteta širom svijeta. Ona obuhvata pravo na život, obrazovanje, zdravlje, zaštitu od nasilja i zlostavljanja, kao i pravo na izražavanje mišljenja. Konvencija naglašava jednakost i nediskriminaciju za svako dijete, bez obzira na njihovo porijeklo ili status. Važno je da države potpisnice primjenjuju ove principe kako bi osigurale srećno i sigurno djetinjstvo za svako dijete”, stoji u čestitki.