farbanje jaja

Farbanje jaja je jedan od najrasprostranjenijih i najzanimljivijih hrišćanskih običaja. Posebnu radost pri dekorisanju vaskršnjih jaja pokazuju djeca.

Mališani iz ulice Jola Piletića raznim bojama oslikavali su jaja danas na Veliku Petak i pomogli svojim roditeljima u pripremi.