Blazo Djukanovic, Panama papiri, Deltagrip Trading LLP

Britanska kompanija Deltagrip Trading LLP, koja je finansirala firmu DGT Energy LLP – Blaža Đukanovića, sina predsjednika države Mila Đukanovića, prijavila je u martu ove godine da je imala obrt od 439,5 miliona dolara. To pokazuje finansijska dokumentacija do koje je došla Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – LUPA.

Obrt kompanije Deltagrip Trading LLP, koja je registrovana u Londonu – za trgovinu naftom, godinama je uvećavan do 2020. godine. U izvještaju iz marta ove godine piše da se 100 odsto prijavljenog obrta može pripisati geografskim tržištima izvan Ujedinjenog Kraljevstva (UK) Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Krajnji vlasnici kompanije Deltagrip Trading LLP, kroz ofšor kompanije sa Britanskih Djevičanskih ostrva Artemis Ventures International Limited i Laymarsh Investments Limited, su hrvatski konsultanti za naftu i gas Vedran Perše i Jasminko Umićević – otkrila je ranije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

U obrtnim sredstvima firme Deltagrip Trading LLP evidentirano je da se 56.628.000 dolara odnosi na dužnike, a 1.023.000 dolara na ulaganja u obrtna sredstva, kao i 8.127.000 dolara na stanje u bankama i gotovini. Interesantno je da u finansijskom izvještaju kompanije navedeno da nema zaposlenih.

Dokument koji dokazuje da kompanija Deltagrip Trading LLP nije imala zaposlenih                                                    Foto: LUPA

U izvještaju se u posebnom dijelu o dužnicima pojašnjava da se 10.132.000 dolara odnosi na dugove koji dospijevaju nakon više od godinu dana, a 42.889.000 dolara na trgovinske dužnike. Predstavnici firme Deltagrip Trading LLP prijavili su da imaju i povjerioce. Tu je evidentiran iznos od 43.254.000 dolara koji se odnosi na trgovinske povjerioce, čiji iznosi se realizuju tokom jedne godine.

U dijelu finansijska sredstva evidentirano je da se iznos od 57.651.000 dolara odnosi na finansijsku imovinu, koja je dužnički instrument mjeren po amortizovanoj vrijednosti. U posljednjem finansijskom izvještaju, koji je dostavljen nadležnima u Londonu, nije precizirano koja pravna i fizička lica su povjerioci a koja dužnici kompanije Deltagrip Trading LLP.

Pozajmice…

Ofšor firma Victoria Bridge Finance sa Britanskih Djevičanskih ostrva, čiji je vlasnik Blažo Đukanović, zajedno sa Arcola International Ltd takođe sa Britanskih djevičanskih ostrva, u Londonu je 28. juna 2012. godine osnovala DGT Energy LLP. Kompanija DGT Energy u periodu od 28. Juna 2012. godine do 30. juna 2013. godine pozajmila je oko 52 hiljade funti od Deltagrip Trading LLP, u različitim valutama, američkim dolarima, funtama i švajcarskim francima, sa prosječnom kamatnom stopom od četiri odsto, može se vidjeti u finansijskoj dokumentaciji.

U istom vremenskom periodu, 46 hiljada funti DGT Energy LLP pozajmila je svom osnivaču, Victoria Bridge Finance Ltd, čiji skriveni vlasnik je sin predsjednika države Mila Đukanovića, po kamatnoj stopi od dva odsto.

U 2014. godini DGT povećala je svoj dug prema firmi Deltagrip Trading LLP na oko 68 hiljada funti, a Blažovoj kompaniji je data dodatna pozajmica, koja je te godine ukupno iznosila oko 60 hiljada funti. Victoria Bridge Finance Ltd je svojoj ćerki kompaniji iz Londona sredinom 2016. godine dugovala preko 108 hiljada funti, odnosno te godine oko 132.500 eura. Krajem marta 2019. godine, DGT Energy LLP podnijela je svoj posljednji finansijski izvještaj u kojem se može vidjeti da nije platila svoje dugove, niti je naplatila svoja potraživanja. U februaru 2020. godine pokrenuta je se dobrovoljna likvidacija firme i ona je prestala da postoji 22. septembra iste godine.

Blažo Đukanović i Vedran Perše u odgovorima na pitanja MANS-a i ICIJ-a potvrdili su ranije da je kompletan dug Victoria Bridge Finance Ltd je otpisan. Istraživački portal LUPA pokušao je da dobije odgovor od sina predsjednika države, između ostalog i na pitanje – Da li je kompanija Deltagrip Trading LLP iz Londona, koja je imala obrt od preko 439,5 miliona dolara, prebacivala novac još nekim inostranim kompanijama koje se povezuju sa porodicom Đukanović, međutim odgovor nije stigao do objave istraživanja.

“Pandora papiri”                                                                                                                                                                 Foto: OCCRP

Mrdović: Milionske cifre i skrivene ofšor firme indikator za istragu tužilaštva

Pravna savjetnica u Akciji za socijalnu pravdu (ASP) Ines Mrdović kazala je da se radi o velikoj sumi obrtnih sredstava na godišnjem nivou, koju prikazuje firma Deltagrip Trading LLP.

“Medjutim, treba ukazati da sam finansijski izvještaj ne sadrži detaljnije podatke o povjeriocima i dužnicima, već su oni sakriveni iza ukupnih cifri. Ono što treba naznačiti jeste da iza tih cifri može biti sakrivena bilo koja firma ili bilo koje lice. Imajući u vidu da se radi o kompaniji u vlasništvu lica, za koja je otkriveno da su opraštali dugove firmi sina crnogorskog predsjednika, registrovanoj u ofšor zoni, za tužilaštvo bi to trebalo da bude indikator da se usmjeri ka njoj. Vrijeme će ipak pokazati, da li će to i biti potezi crnogorskog tužilaštva”, rekla je Mrdović.

Dodala je da imajući u vidu da su “Pandora papiri” otkrili da su Đukanovići osnivali firme na ofšor (of shore) zonama, ali da za sada nije pronađen konkretan trag novca ili trag vrijedne imovine, onda bi svi napori tužilačke organizacije trebalo da budu usmjereni na otkrivanje takvih tragova, jer će, pravno posmatrano, samo takav dokaz ili dokazi moći da potvrde neosnovano bogaćenje.

“Pravno je sve drugo bez posebnog značaja, te je potrebna jasna nezavisna i profesionalna volja tužilačke organizacije da se uključi u istragu, a svi znamo da je za sada ta volja upitna. Stoga se pred novom vlašću otvara ogroman izazov da se što prije izabere Tužilački savjet kako bi se pristupilo dinamiziranju ovih pitanja na jedan nezavistan i profesionalan način. Ulog je suviše veliki i nova vlast nema luksuz da se kocka sa ovim pitanjem, naročito ne nakon trodecenijske vladavine i bogatstva koje je kreator te vladavine stekao sa svojom porodicom, a o kojoj su pisali brojni mediji i govorili poslenici društvene scene”, rekla je Mrdović.

Istakla je takođe, sve posredne stvari, koje isplivavaju, firme, lica, posredni interesi, akteri i slično, sve to bi nezavisna tužilačka organizacija odmah trebalo da uzme u razmatranje i počne sklapanje kockica mozaika, “koji nije nimalo jednostavan, ali koji se uz međunarodnu pravnu pomoć može lako sklopiti, samo da postoji dovoljno profesionalne volje”.

Autor: Vladimir Otašević

 

DELTAGRIP TRADING LLP finansijski izvjestaj