Mladi Nikšića

Kako napreduje savremena tehnologija, tako sa njom napreduju i mnoge druge nauke. Nova medicinska istraživanja i ispitivanja mogla bi u potpunosti da pomjere dosadašnje granice i unaprijede način liječenja.

Među prvim takvim otkrićima može biti i lijek od kojeg se zubi sami popravljaju, čime bi se eliminisala potreba za plombama i strašnim odlascima kod stomatologa.

Za sada su istraživači sa Kings koledža u Londonu došli do zaključka da ovaj lijek, koji se inače koristi za tretiranje oboljelih od demencije, može da pokrene ćelije u dentalnoj pulpi kod miševa čime se mogu popraviti manje rupe.

Rupe na zubima kod miševa same su se popravile uz pomoć biorazgradivog sunđera koji je bio natopljen Tudeglusibom (lijekom), a koji je bio umetnut u karijes.

Lijek Tideglusib je uspješno stimulisao aktivnost matičnih ćelija u dentalnoj pulpi, što je dovelo do regeneracije rupa u zubima miševa veličine 0,13 milimetara.

Stručnjaci vjeruju da je uspjeh zagarantovan zahvaljujući biorazgradivom sunđeru koji popunjava prostor rupe i za vrijeme regeneracije dentina do te mjere se sve popuni mineralima da nakon tretmana ne preostane ništa što bi moglo u budućnosti da se pokvari.

Cilj je da se pronađe način da se napravi lijek koji će uspješno popravljati i veće rupe na zubima, kako bi se što prije na ovaj način liječili zubi. Naučnici koji rade na ovom vjeruju da će se to i desiti – za tri do pet godina!