Stepen diskriminacije u Crnoj Gori 2020

Govor mržnje najviše je izražen prema pripadnicima LGBT (44.4%) i RE (49,4%) populacije, negativan stav o pripadnicima LGBT populacije ima 38,6 odsto ispitanika, dok pozitivan stav ima svega 5,3 odsto.

Diskriminacija je najizraženija u okviru oblasti zapošljavanja, smatra čak 52% mladih. Negativni trendovi diskriminacije utvrđeni su i u slučaju kada je riječ o seksualnoj orjentaciji i rodnoj ravnopravnosti. Nešto bolji rezultati su u oblasti obrazovanja, gdje se bilježi smanjenje stepena diskriminacije u odnosu na prethodnih deset godina. Progres je takođe ostvaren po pitanju diskriminacije na osnovu političke pripadnosti, navodi se u rezultatima istraživanja koje je sproveo CEDEM.
Istraživanje “Stepen diskriminacije u Crnoj Gori 2020. ” sproveo je Centar za demokratska i ljudska prava (CEDEM) i došli su do ne baš zavidih rezultata.
Diskriminacija je odnos pojedinaca koji pripadaju većinskoj grupi prema drugim pojedincima ili grupama u kojem se po određenom diskriminatorskom kriterijumu ne poštuje princip jednakog tretmana tih pojedinaca i društvenih grupa.
Društvene oblasti u kojima je mjerena diskriminacija su: zapošljavanje, obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, rad javnih službi, diskriminacija u oblasti kulture i kulturna zaštita. Kriterijumi za identifikaciju društvenih grupa koje su pod rizikom diskriminacije, a operacionalizovani su u ovom istraživanju su: pol/rod, nacionalnost, vjeroispovijest, političko uvjerenje, godine starosti, invaliditet, seksualna orijentacija.
U istraživanju je korišćen anketni metod. Jedinica uzorkovanja bile su mjesne zajednice. Uzorkovanje obezbjeđuje reprezentativnost za cjelokupnu punoljetnu populaciju crnogorskih građana i građanki. Kriterijumi stratifikacije bili su regionalna distribucija i veličina mjesne zajednice. Ispitanici su bili slučajno birani u okviru domaćinstava po kriterijumu kalendarskog rođendana.
Istraživanje predstavlja kontinuitet analize trendova kada je riječ o percepciji diskriminacije.
Broj građana koji smatra da Crna Gora ulaže dovoljno napora u borbi protiv diskriminacije je stabilan, a broj onih koji tvrde suprotno značajno se smanjio u poslednjih deset godina.
Građani smatraju da je najveći uticaj od institucija imaju nevladine organizacije.