Mladi Niksica

Tržišna inspekcija je prilikom kontrole kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla utvrdila da je za svih 30 uzoraka izdat sertifikat o usaglašenosti sa propisanim zahtjevima iz odgovarajućeg pravilnika.

Iz Uprave za inspekcijske poslove saopštili su da je uzrokovanje obavljeno sa točnih aparata sa deset benzinskih stanica. Uzeto je po tri uzorka tečnih goriva i to za motorni benzin eurosuper 95 i 98 i gasno ulje eurodizel, što je ukupno 30 uzoraka.

“Za svih 30 uzetih uzoraka od ovlašćene kuće izdat je sertifikat o usaglašenosti sa propisanim zahtjevima iz Pravilnika o kvalitetu i kontroli kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Uprave.

Iz Uprave su kazali da je Tržišna inspekcija u toku novembra obavljala kontrolu kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla u skladu sa odredbama zakona o energetici i o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti.

“Uzorkovanje tečnog goriva naftnog porijekla obavljalo se iz benzinskih stanica, sa točnog aparata, po standardu MEST EN 1427 i to za motorni benzin eurosuper 95 i 98 i gasno ulje eurodizel”, dodaje se u saopštenju.

Kontrola uzorkovanja obavljala se u saradnji sa radnicima Instituta za transport Intra, koje je ovlašćeno odnosno akreditovano tijelo za uzorkovanje tečnog goriva.