posumimo trebjesu

NVU Putevima predaka uz partnersku podršku Media tima organizovali su 04.12.2020. godine tribinu sa građanima o prevenciji zaštite od požara Park šume Trebjesa. Događaj koji je dio projekta “Pošumimo Trebjesu” vodila je direktorica NVU Putevima predaka Ana Petrović Njegoš.

Gost tribine bio je Goran Tripković iz Službe zaštite i spašavanja Vatrogasne jedinice Nikšić koji je prezentovao kako treba djelovati i šta raditi da ne dođe do  požara u šumskom kompleksu lokaliteta Trebjesa, kao i kako zaštiti ovaj prostor od učestalih požara.

Apelovano je da se posveti veća pažnja zaštiti od požara  šumskog kompleksa  Trebjesa kroz veću ažurnost nadležnih kako bi sačuvali Trebjesu za nove generacije.

Tribini su pored više ekoloških NVO prisustvovali predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine opštine Nikšić i Turističke organizacije Nikšić.

Prema riječima Njegoš kroz projekat je do sada kroz dvije od tri predviđene akcije posađeno 3500 sadnica četinara. Najavila je i tri ekološke radionice sa djecom predškolskog uzrasta, dvije akcije čišćenja terena, kao i podjelu informatora o zaštiti od požara građanima Nikšića. Direktorica NVU Putevima predaka istakla je da im veliki problem predstavljaju nesavjesni građani koji uništavaju njihov rad.

“Kroz prethodne akcije smo postavili i smjerokaze koji su kroz 15 dana bili uništeni”, kazala je Petrović Njegoš.
Cilj projekta je da kroz akcije uređenja i pošumljavanja Trebjese promovišu veću odgovornost  lokalnog stanovništva u zaštiti prirode, te zdrave stilove života kroz boravak u prirodi na čistom vazduhu u šumi, kao i da podignu ekološku svijest mladih i njihovo znanje o značaju šuma i zaštiti od šumskih požara.  Projekat traje osam mjeseci, finansira ga Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, a jedan od sponzora je i Komunalno preduzeće.