Savjetnik za bezbjednost predsjednika Vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića, Vojo Laković, podnio danas Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, krivičnu prijavu protiv pet službenika Uprave policije i N.N. lica, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.

Oni su, kako se navodi u prijavi, u kontinuitetu, u periodu od 2018. do 2021. godine, kao službena lica “pristupajući informaciono-komunikacionom sistemu i u njemu, bez pravnog osnova – odgovarajuće odluke Ministarstva unutrašnjih poslova, deaktivirali zabrane ulaska u Crnu Goru licima kojima je, u skladu sa čl.8 st.1 tač.9, Zakona o strancima, izrečena mjera zabrana ulaska u Crnu Goru, jer to zahtijevaju razlozi nacionalne i unutrašnje bezbjednosti”.
U prijavi se navodi i da su osumnjičeni službenici, na taj način, omogućili licima koja su bila pod mjerama zabrana, “da nesmetano uđu u Crnu Goru, gdje su po ulasku, neka od navedenih lica, izvršila više krivičnih djela za koja se protiv njih, u Specijalnom državnom tužilaštvu, vodi krivični postupak”.
Izvor :RTCG