pošta, korisnici, usluge
Građani i preduzeća i dalje u velikom procentu koriste usluge poštanskih operatora i većina je generalno zadovoljna njihovim pružanjem i cijenama, pokazalo je istraživanje Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).
EKIP je, u saradnji sa agencijom za ispitivanje javnog mnjenja Damar plus, uradio istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika poštanskim uslugama u Crnoj Gori, koje inače sprovodi na dvogodišnjem nivou.
Istraživanje sprovedeno tokom novembra i decembra odnosilo se na individualne i poslovne korisnike poštanskih usluga.
“Istraživanje je pokazalo da 80,7 odsto individualnih korisnika i 70,7 odsto poslovnih, koristi usluge slanja i prijema poštanskih pošiljki. Primjetan je trend pada korišćenja tih usluga u odnosu na istraživanje iz 2018. godine i to 9,8 odsto kod individualnih i 11,9 odsto kod poslovnih korisnika”, navodi se u saopštenju EKIP-a.
Individualni korisnici najčešće koriste novčane poštanske usluge 29 odsto, slanje i prijem paketa 23,6 odsto, slanje i prijem pisama 13,6 odsto, kurirske usluge 12,9 odsto, telegramske usluge 8,2 odsto i ekspres poštanske usluge 7,2 odsto.
Poslovni korisnici najčešće koriste usluge slanja i prijema pisama 29,3 odsto, slanja i prijema paketa 18,8 odsto, kurirske usluge 18,5 odsto i ekspres poštanske usluge 11,7 odsto.
Individualni korisnici najčešće koriste poštanske usluge Pošte Crne Gore 75,9 odsto, zatim Montenomaxa 10,5 odsto, City expressa 5,7 odsto i DHL-a 3,3 odsto, dok poslovni najčešće koriste usluge Pošte 65,3 odsto, Montenomaxa i DHL-a 9,5 odsto i City expressa 5,4 odsto.
„Poređenjem sa rezultatima koji su dobijeni istraživanjem u 2018. godini, uočljivo je da je, posebno kod individualnih korisnika, došlo do značajnog pada procenta korisnika usluga Pošte Crne Gore“, kazali su iz EKIP-a.
Rezultati istraživanja ukazuju da Pošta drži lidersku poziciju u pružanju poštanskih usluga u Crnoj Gori, odnosno da i građani i preduzeća najviše koriste njene usluge, ali je značajno povećan procenat učešća ostalih poštanskih operatora, jer sve veći broj poštanske usluge obavlja preko njih.
„Uslugama koje pružaju poštanski operatori generalno je zadovoljno 73,1 odsto građana, 23,1 odsto nije imalo stav po tom pitanju, dok je samo 3,8 odsto ispitanika nezadovoljno pruženim uslugama. U segmentu poslovnih korisnika zadovoljstvo pruženim poštanskim uslugama izrazilo je 72,1 odsto ispitanika“, dodaje se u saopštenju.
Kao odraz visokog stepena zadovljstva pruženim poštanskim uslugama, istraživanje je pokazalo da je veoma mali procenat individualnih i poslovnih korisnika poštanskih usluga podnio bilo kakvu žalbu ili pritužbu na rad operatora poštanskih usluga.
„Prema istraživanju, žalbu je podnijelo 2,8 odsto individualnih i 0,7 odsto poslovnih korisnika“, kazali su iz EKIP-a.
Iz EKIP-a su saopštili da je istraživanje obuhvatilo i korišćenja interneta i usluga povezanih sa internetom.
„Rezultati ovogodišnjeg istraživanja, u odnosu na ono 2018. godine, pokazuju da je došlo do porasta korišćenja interneta i povezanih usluga u odnosu na tradicionalne poštanske usluge“, dodali su iz EKIP-a.
Rezultati pokazuju da 73,3 odsto individualnih i 96,6 odsto poslovnih korisnika svakodnevno koristi internet.
Tradicionalnu poštu je u potpunosti ili djelimično zamijenilo internetom i elektronskom poštom 66,6 odsto individualnih i 96,6 odsto poslovnih korisnika.
„Uslugu elektronskog bankarstva koristi 25,4 odsto individulanih i 58,2 odsto poslovnih korisnika interneta, dok je kupovinu neke robe ili usluge preko interneta u proteklih šest mjeseci obavilo 44 odsto individualnih i 39,4 odsto poslovnih korisnika interneta“, navodi se u saopštenju.
Istraživanje je pokazalo da su individualni i poslovni korisnici, koji su u poslednjih šest mjeseci obavili kupovinu neke robe ili usluge preko interneta, za dostavu najviše koristili Poštu, DHL, Montenomaks, City Express i NTC Logistics.
„Evidentna su značajna pomjeranja u korišćenju pomenutih operatora, jer se za ove usluge, u odnosu na istraživanje iz 2018. godine, procentualno manje koristi Pošta, dok ostali poštanski operatori bilježe rast korisnika“, objasnili su iz EKIP-a.
Uzorkom je bilo obuhvaćeno 1,02 hiljade građana i 208 preduzeće na teritoriji Crne Gore.
Izvor: MINA