Mira Kontić, kandidatkinja sa više od 15 godina iskustva na najodgovornijim pozicijama u različitim oblastima javnog zdravlja, imenovana je za vršiteljku dužnosti direktorice instituta, od strane Upravnog odbora Instituta za ljekove i medicinska sredstva.

 

“Ona je odabrana nakon detaljne analize kvalifikacija prijavljenih kandidata, a u skladu sa javnim interesom, Zakonom o ljekovima i Statutom Instituta. Neophodno je postaviti temelje za dalji razvoj ove institucije, na čelu sa liderom sa iskustvom u javnoj administraciji, regulativi u oblasti ljekova i medicinskih sredstava, evropskim integracijama, a naročito u institucionalnoj saradnji sa državnim i nevladinim sektorom, kao i farmaceutskom industrijom”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, građenje čvrstih, partnerskih i ravnopravnih odnosa sa svim činiocima u sistemu doprinijeće jačanju Instituta, ali i razvoju farmaceutske industrije, kao i privrede u cjelosti.

Na sjednici je konstatovano da je od izuzetnog značaja da se za v.d. direktora izabere lice koje će efikasno i odgovorno raditi na izvršavanju ovih odluka.

Izvor: Mina